پس از وقوع زلزله در غرب کشور، مردم این مناطق برای دورماندن از صدمات احتمالی زلزله در پارک ها و معابر عمومی حضور یافتند.

 

منتشر شده on 13 نوامبر 2017 at 5:49 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای پس از وقوع زلزله در غرب کشور، مردم این مناطق برای دورماندن از صدمات احتمالی زلزله در پارک ها و معابر عمومی حضور یافتند. بسته هستند