پل‌های تاریخی اصفهان که از بناهای مهم تاریخی ایران و نمادی برای شهر اصفهان محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته با مشکلاتی در منظر و مرمت روبرو بوده است.

پل‌های تاریخی اصفهان که از بناهای مهم تاریخی ایران و نمادی برای شهر اصفهان محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته با مشکلاتی در منظر و مرمت روبرو بوده است.
منتشر شده on 16 ژوئن 2018 at 8:02 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای پل‌های تاریخی اصفهان که از بناهای مهم تاریخی ایران و نمادی برای شهر اصفهان محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته با مشکلاتی در منظر و مرمت روبرو بوده است. بسته هستند