پیام پرویز صیاد، هنرمند ایرانی به معترضین ایران. جزرهائی وطنم از حکوم دین فروش آرزوئی ندارم

منتشر شده on 4 ژانویه 2018 at 7:24 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای پیام پرویز صیاد، هنرمند ایرانی به معترضین ایران. جزرهائی وطنم از حکوم دین فروش آرزوئی ندارم بسته هستند