چندین معترض فلسطینی، روز جمعه سیزدهم آوریل، در تظاهرات سومین جمعه پیاپی در مرز غره با اسرائیل بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی زخمی شدند. منابع امدادی فلسطینی از حال وخیم یکی از این زخمی‌شدگان خبر داده‌اند. مهسی‌ام مارس و ششم آوریل، امروز نیز هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه به سمت حصار مرزی اسرائیل حرکت کردند و خواستار «حق بازگشت» به زمین‌های خود شدند.

media

چندین معترض فلسطینی، روز جمعه سیزدهم آوریل، در تظاهرات سومین جمعه پیاپی در مرز غره با اسرائیل بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی زخمی شدند. منابع امدادی فلسطینی از حال وخیم یکی از این زخمی‌شدگان خبر داده‌اند.

مهسی‌ام مارس و ششم آوریل، امروز نیز هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه به سمت حصار مرزی اسرائیل حرکت کردند و خواستار «حق بازگشت» به زمین‌های خود شدند.

تظاهرات اعتراضی فلسطینیان قرار است تا پانزدهم ماه مه که هفتادمین سالگرد اعلام دولت اسرائیل است ادامه یابد.

خبرگزاری رویترز از مرز غزه گزارش داده که تظاهرکنندگان پس از برگزاری مراسم نماز جمعه، سنگ‌هایی را به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کردند و با آتش زدن لاستیک‌هایی، آنها را به سوی این سربازان روانه کردند.

این خبرگزاری تعداد زخمی‌شدگان را شش نفر و خبرگزاری فرانسه این تعداد را هشت نفر اعلام کرده است.

اسرائیل نیروهای ویژه خود را در مرز غره مستقر کرده و طی دو تظاهرات پیشین، بیش از سی معترض فلسطینی کشته شده است.

همچنین در یک اردوگاه در شرق غزه، چند جوان فلسطینی تابوتی را که با پرچم اسرائیل پیچانده شده بود و روی آن نوشته شده بود «پایان اسرائیل»، به دست گرفتند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سازمان‌های فلسطینی هواداران خود را در تظاهرات امروز به آتش زدن پرچم اسرائیل و اهتزاز پرچم فلسطین فراخواندند.

Advertisements
منتشر شده on 14 آوریل 2018 at 6:48 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای چندین معترض فلسطینی، روز جمعه سیزدهم آوریل، در تظاهرات سومین جمعه پیاپی در مرز غره با اسرائیل بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی زخمی شدند. منابع امدادی فلسطینی از حال وخیم یکی از این زخمی‌شدگان خبر داده‌اند. مهسی‌ام مارس و ششم آوریل، امروز نیز هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه به سمت حصار مرزی اسرائیل حرکت کردند و خواستار «حق بازگشت» به زمین‌های خود شدند. بسته هستند