چهل سال ازحکومت خائنين به انقلاب و خلق سالِ ۵۷ گذشت!ولی فقيه همچنان ولی فقيه همچنان ميکُشد

Advertisements
منتشر شده on 5 ژانویه 2019 at 3:39 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای چهل سال ازحکومت خائنين به انقلاب و خلق سالِ ۵۷ گذشت!ولی فقيه همچنان ولی فقيه همچنان ميکُشد بسته هستند