کوچکی نژاد متذکر شد: صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به ۵۰ شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد، تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. به گزارش کردستان میدیا،نخستین بار در شهریورماه سال ۹۵، حسین مقصودی نماینده رژیم در مجلس، از فساد مالی در این صندوق خبر داد و رقم این تخلف مالی را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

کشف تخلف ١۵ هزار میلیارد تومانی تنها در تحقیقات اولیه از صندوق ذخیره فرهنگیان

کشف تخلف ١۵ هزار میلیارد تومانی تنها در تحقیقات اولیه از صندوق ذخیره فرهنگیان جبار کوچکی‌نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، روز پنج‌شنبه بیست‌وسوم فروردین‌ماه در سخنانی اظهار داشت: در نتیجه‌ی تحقیقات اولیه، مشخص شد که میزان تخلف از این صندوق پانزده هزار میلیارد تومان می‌باشد.

کوچکی نژاد متذکر شد: صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به ۵۰ شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد، تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

به گزارش کردستان میدیا،نخستین بار در شهریورماه سال ۹۵، حسین مقصودی نماینده رژیم در مجلس، از فساد مالی در این صندوق خبر داد و رقم این تخلف مالی را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

Advertisements
منتشر شده on 14 آوریل 2018 at 6:52 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای کوچکی نژاد متذکر شد: صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به ۵۰ شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد، تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. به گزارش کردستان میدیا،نخستین بار در شهریورماه سال ۹۵، حسین مقصودی نماینده رژیم در مجلس، از فساد مالی در این صندوق خبر داد و رقم این تخلف مالی را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بسته هستند