گزارش شده که در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه رسیده است. افزایش دمای هوا باعث قطعی برق، کمبود آب آشامیدنی و آسیب به محصولات کشاورزی شده و تعرفه‌های بالای برق هم برای مردم مشکل‌ساز شده است. شماری از امامان جمعه اهل سنت ایران از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا به خاطر افزایش شدید دما در استان سیستان و بلوچستان تعرفه برق را برای مصرف‌کنندگان در این استان کاهش دهند.

گزارش شده که در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه رسیده است. افزایش دمای هوا باعث قطعی برق، کمبود آب آشامیدنی و آسیب به محصولات کشاورزی شده و تعرفه‌های بالای برق هم برای مردم مشکل‌ساز شده است. شماری از امامان جمعه اهل سنت ایران از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا به خاطر افزایش شدید دما در استان سیستان و بلوچستان تعرفه برق را برای مصرف‌کنندگان در این استان کاهش دهند.

سیستان و بلوچستانح
سیستان و بلوچستانح
سیستان و بلوچستانحق
سیستان و بلوچستانحق
سیستان و بلوچستانح
سیستان و بلوچستانح
سیستان و بلوچستانحق 

Advertisements
منتشر شده on 14 آوریل 2018 at 6:23 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای گزارش شده که در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه رسیده است. افزایش دمای هوا باعث قطعی برق، کمبود آب آشامیدنی و آسیب به محصولات کشاورزی شده و تعرفه‌های بالای برق هم برای مردم مشکل‌ساز شده است. شماری از امامان جمعه اهل سنت ایران از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا به خاطر افزایش شدید دما در استان سیستان و بلوچستان تعرفه برق را برای مصرف‌کنندگان در این استان کاهش دهند. بسته هستند