یک تصویر و هزاران درد، اینجا اهواز است، مرکز جانفشانی هشت ساله  این نگاه ملتمسانه‌ی مادری دست‌فروش به مأموری است که برای جمع کردن بساط او آمده 

عکس/ یک تصویر و هزاران درد، اینجا اهواز است، مرکز جانفشانی هشت ساله
این نگاه ملتمسانه‌ی مادری دست‌فروش به مأموری است که برای جمع کردن بساط او آمده منتشر شده در on 22 مِی 2018 at 2:32 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  یک تصویر و هزاران درد، اینجا اهواز است، مرکز جانفشانی هشت ساله  این نگاه ملتمسانه‌ی مادری دست‌فروش به مأموری است که برای جمع کردن بساط او آمده  بسته هستند