۱۳اردیبهشت۱۳۹۶ انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر جان ۴۳ معدنچی را گرفت و ده ها کودک را یتیم کرد.دیو سیاه که بر «یورت» دوست داشتنی چنبره زد، با خودش ۴۳ مرد را برد تا امسال کودکانشان در روز کارگر، به جای در آغوش گرفتن پدر و بوسیدن دستهای پینه بسته اش ، قاب عکس هایی را بغل کنند که قرار است تا همیشه جای بابا و دست نوازشگرش را بگیرد.

۱۳اردیبهشت۱۳۹۶ انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر جان ۴۳ معدنچی را گرفت و ده ها کودک را یتیم کرد.دیو سیاه که بر «یورت» دوست داشتنی چنبره زد، با خودش ۴۳ مرد را برد تا امسال کودکانشان در روز کارگر، به جای در آغوش گرفتن پدر و بوسیدن دستهای پینه بسته اش ، قاب عکس هایی را بغل کنند که قرار است تا همیشه جای بابا و دست نوازشگرش را بگیرد.

زهرا آریون ۳ ساله شهرستان رامیان
کوثر گنجی ۷ ساله ساکن روستای وطن
ستاره آریون ۹ ساله شهرستان رامیان
طاها جاهدی ۵ ساله شهرستان رامیان
علی رضا علیخانی ۶ ساله ساکن شهرستان آزادشهر
عباس قره داغلی ۷ ساله ساکن شهرستان آزادشهر
امیر حسین کمالی ۳ساله ساکن شهرستان آزادشهر
امیر عباس خلیلی ۹ ساله ساکن شهرستان رامیان
امیر عباس هدایتی ۴ ساله ساکن شهرستان رامیان
یاسمن دامن زن ۹ ساله و محمد یاسین دامن زن ۷ ساله ساکن شهرستان آزادشهر
حسین برآبادی ۱۰ ساله ساکن شهرستان نوده
محمد طاها گنجی ۶ ساله ساکن شهرستان آزادشهر
سمیرا علیخانی ۱۴ ساله شهرستان آزادشهر
ابولفضل جاهدی ۱۰ ساله ساکن شهرستان رامیان
طاها سنچولی ۹ ساله شهرستان آزادشهر
مریم نصیری وطن ۱۰ ساله ساکن شهرستان آزادشهر
ابولفضل گنجی وطن ۶ ساله ساکن روستای وطن
سارا صادقیان ۱۳ ساله ساکن شهرستان نوده
منتشر شده در on 1 مِی 2018 at 4:42 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای ۱۳اردیبهشت۱۳۹۶ انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر جان ۴۳ معدنچی را گرفت و ده ها کودک را یتیم کرد.دیو سیاه که بر «یورت» دوست داشتنی چنبره زد، با خودش ۴۳ مرد را برد تا امسال کودکانشان در روز کارگر، به جای در آغوش گرفتن پدر و بوسیدن دستهای پینه بسته اش ، قاب عکس هایی را بغل کنند که قرار است تا همیشه جای بابا و دست نوازشگرش را بگیرد. بسته هستند