حاشیه‌نشینی در ایران افزایش یافته است.  منابع رسمی جمعیت حاشیه‌نشین را ۲۱ میلیون تن برآورد و پیش‌بینی می‌کنند؛ طی پنج سال آینده حدود ۵ میلیون تن به جمعیت مناطق حاشیه‌ای تهران افزوده شود. بخشی از حاشیه‌نشینان اما در کوره‌های آجرپزی متروک زندگی می‌کنند و اگر «کمک‌های خیریه‌ای» نباشد، زنده نخواهند ماند.

کوره آجرپزی در محمودآباد – تهران