1:20 / 14:32 مسعود مویدی؛ صادق لاریجانی گفته که یک آقازاده(مهدی خزعلی)بازداشت ودراعتصاب جان دهد تاعبرت دیگران شود

منتشر شده on 17 اوت 2017 at 1:02 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای 1:20 / 14:32 مسعود مویدی؛ صادق لاریجانی گفته که یک آقازاده(مهدی خزعلی)بازداشت ودراعتصاب جان دهد تاعبرت دیگران شود بسته هستند