سیستان ، بودن یا نبودن

 

شهرستان زابل در شمال شرق سیستان و بلوچستان واقع شده که زمانی به انبار غله ایران شهرت داشت اما بیش از ۱۵ سال است که با مشکل خشکسالی مواجه است. همچنین ندادن حق آب هیرمند، تالاب بین المللی هامون را دچار خشکی کامل کرده بطوریکه در گذشته از این تالاب ۱۰هزار تن ماهی صید می‌شد. با شروع خشک سالی و بی توجهی مسئولین، سیل مهاجرت بقدری زیاد شد که حتی تردد کامیون‌های حاوی وسائل اهالی، ممنوع شد و بسیاری از اهالی مجبور شدند اسباب زندگی‌شان را رها و به شهرهای دیگر کوچ کنند.

زندگی روزمره در روستای کیخا؛ بچه های این روستا مجبورند برای رسیدن به دبیرستان روزانه 12 کیلومتر را پای پیاده طی کنند
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی، عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
زندگی روزمره در روستای تپه کنیز
زندگی روزمره در روستای تپه کنیز اهالی این روستای اغلب به دامپروری مشغول هستن مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
طرح اشتغال زایی برای دو نفر در یکی از روستاهای دور افتاده زابل توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)
زندگی روزه مره در روستای گله بچه این روستا در گذشته 200 خانواده در آن زنندگی می کردند اما بعد از خشکسالی رودخانه هیرمند این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
به دلیل فاصله زیاد روستاهای سیستان و بلوچستان و عدم وجود پمپ بنزین در اغلب مناطق این استان، فروش بنزین و سوخت، از جمله راه‌های درآمد مردم محلی این استان است.
عزیزالله لکه بادوری می گوید" قبلا شغل اصلی اش صیادی بوده است اما بخاطر خشک سالی یک سالی است دام داری می کند به گفته او در گذشته در روستای گله بچه 200 خانواده زندگی می کردند اما اکثرا مهاجرت کردن و حدودا 30 خانواده باقی مانده اند
عبدالرحیم روینده اهل روستای گله بچه می گوید " روزگاری در این رودخانه هیرمند مشغول صیادی بوده است اما 10 سالی است که خشک سالی شده است و او نیز بیکار شده
چاه نیمه چاله‌های طبیعی بزرگی درفاصله ۵۰ کیلومتری شهر زابل و۵کیلومتری شهرستان زهک ودر کنار روستای قلعه نوی قرا دارد. آب مازاد رودخانه هیرمند توسط کانالی به آن هدایت می‌شود. گنجایش این مخازن ۷۰۰ میلیون متر مکعب است که به صورت دریاچه مصنوعی در آمده‌است. ظرفیت کل این چاه نیمه‌ها در بهترین حالت یک هفتم تالاب بین‌المللی هامون است. در حال حاضر بخش عمده این آب برای آب شرب زاهدان فرستاده می شود
دختر بچه ای به همراه عروسک اش در روستای گله بچه
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
دختری یک بره را در بغل گرفته روستای گله بچه،‌ قبل از خشکسالی و خشک شدن هیرمند شغل اصلی آنها صیادی بود
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
به علت نبود کار و بی توجهی مسئولین و خشکسالی چندسال گذشته، یکی از شغل های کاذب در مرز شرقی ایران قاچاق سوخت است.
روستاهای بسیاری در این استان به دلیل خشکی و بی‌کاری ساکنانش متروکه شده و اهالی آن به شهرهای دیگر و استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌اند
روستاهای بسیاری در این استان به دلیل خشکی و بی‌کاری ساکنانش متروکه شده و اهالی آن به شهرهای دیگر و استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌اند.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
یکی از اهالی روستای دیوانه که مثل بسیاری از دیگر اهالی این روستا، وضع معیشتی خوبی ندارند و حتی از عهده تامین مایحتاج اولیه زندگی و تامین غذای فرزندانش نیز بر نمی‌آید.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ کمیته امداد سعی کرده با اجرای طرح‌های اشتغال زایی، نه تنها مانع مهاجرت ساکنان روستاهای محروم سیستان شده، بلکه در تلاش است تا با ارائه تسهیلات اشتغال، باعث بازگشت ساکنان قبلی این روستاها شود.
طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ کمیته امداد سعی کرده با اجرای طرح‌های اشتغال زایی، نه تنها مانع مهاجرت ساکنان روستاهای محروم سیستان شده، بلکه در تلاش است تا با ارائه تسهیلات اشتغال، باعث بازگشت ساکنان قبلی این روستاها شود.
تالاب بین المللی هامون که به دلیل ندادن حق آبه ایراناز طرف افغانستان بیش از 10 سال است دچار خشک سالی شده است و همین باعث مهاجرت گسترده روستاهای اطراف این تالاب و رودخانه هیرمند شده است و با شروع باد های 120 روزه ریگ های کف رودخانه هیرمند در آسمان پخش می شوند و مشکلات تنفسی بسیاری رواج پیدا کرده است .
یادمان شهدای تاسوکی در جاده زاهدان - زابل که در 25 اسفند 84 توسط گروهک ترویستی جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی به شهادت رسیداند.
زندگی روزمره در یکی از روستاهای حاشیه زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان.
Advertisements
Published in: on 23 آوریل 2017 at 3:22 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2017/04/23/51647/trackback/

RSS feed for comments on this post.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s