چهره به چهره با کودکان، زنان و مردانی آشنا می‌شوید که در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند؛ و بر اساس انتخاب استان می‌بینید در کدام مناطق ایران خشونت علیه معترضان مرگبارتر بوده است.

کشته‌های آبان ۹۸؛ آنها که نامشان را می‌دانیم

کشتار بی صدا، چه کسانی در آبان کشته شدند؟

در این صفحه چهره به چهره با کودکان، زنان و مردانی آشنا می‌شوید که در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند؛ و بر اساس انتخاب استان می‌بینید در کدام مناطق ایران خشونت علیه معترضان مرگبارتر بوده است.

سازمان‌ عفو بین‌الملل در گزارش «اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا» اطلاعات دست‌کم ۳۰۴ جان‌باخته را منتشر کرده، هرچند تعداد کشته‌شدگان به گفته این نهاد بیش از این است.

بی‌بی‌سی فارسی در این دیوارنگاره ۲۳۹ نفر را که نامشان مشخص است، بر اساس سن، جنسیت و محل مرگ به تصویر کشیده است. بیشتر ۶۵ نفری که هویتشان ناشناس است، در ملارد و شهریار کشته شده‌اند.

کشته‌های آبان ۱۳۹۸

بر اساس جنسیت، سن یا استان انتخاب کنیدهمهمردزنزیر ۱۸ سالتهرانالبرزکردستانکرمانشاهخوزستانفارساصفهانکرمان

 • محمد امین‌الله قلیعکس۲۳ ساله۲۵ آبان به قلب او شلیک شد
 • عباس منصوری (عساکره)عکس سن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر خوزستان به او شلیک شد
 • عباسیعکسسن نامشخص۲۵ آبان در شهرک صدرای شیراز از پشت به او شلیک شد
 • عبدالله آجرلوعکس۲۶ ساله۲۵ آبان به لگن او شلیک شد
 • عبدالله قویمیعکسسن نامشخص۲۶ آبان در شهرک صدرای شیراز به او شلیک شد
 • عبدالرضا شیرزادیعکس۲۰ ساله۲۵ آبان در کرمانشاه به او شلیک شد
 • ابوالفضل شعبانیعکس۱۶ یا ۱۷ ساله۲۵ آبان در شهرستان بهارستان در جنوب غربی تهران گلوله به سرش شلیک شد
 • احد بشاره دورقیعکس۲۲ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به پشت یا پای او گلوله شلیک شد
 • احمد چراغیانعکس۴۰ ساله۲۷ آبان در ماهشهر به قلب او شلیک شد
 • احمد قربانی دستجردیعکس۳۴ ساله۲۷ آبان به او شلیک شد
 • علی آلبوعلیعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر خوزستان هدف شلیک گلوله قرار گرفت
 • احمد آلبوعلیعکس۱۷ ساله۲۷ آبان درماهشهر خوزستان به او شلیک شد
 • اکبر لنگریعکس۲۳ ساله۲۶ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • علی فیروزبختعکسسن نامشخص۲۵ آبان در جوانرود کرمانشاه به او شلیک شد
 • علی آقاییعکس۲۱ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در نسیم شهر تهران هدف شلیک گلوله قرار گرفت
 • علی رحمانیعکس۴۵ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • علی بغلانیعکسسن نامشخص۲۵ آبان در آبادان به او شلیک شد
 • علی باویعکس۲۵ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به سر او شلیک شد
 • علی دبیریعکسزیر ۱۸ سال۲۵ آبان در شهرک صدرای شیراز به او شلیک شد
 • علی غزلاویعکس۱۲ ساله۲۶ آبان در خرمشهر به او شلیک شد
 • علی محمد آقاپورعکس۵۰ ساله۲۴ تا ۲۷ آبان در ملارد به قلب او شلیک شد
 • علی مرادیعکسسن نامشخص۲۶ آبان در ماهشهر خوزستان به او شلیک شد
 • علی اکبر ابروتنعکسسن نامشخص۲۷ آبان در اسلامشهر به او شلیک شد
 • علی سرتیپیعکس۲۱ ساله۲۶ آبان در ملارد به شکم او شلیک شد
 • علی تمیمیعکس۲۷ ساله۲۵ آبان در اهواز به سر او شلیک شد
 • علیرضا انجویعکس۲۶ ساله۲۵ آبان در شهرک صدرای شیراز به سر او شلیک شد
 • علیرضا محمدزادهعکس۲۹ ساله۲۶ آبان در شهرستان بهارستان در جنوب غربی تهران به پهلوی او شلیک شد
 • علیرضا نیکجهعکسسن نامشخص۲۶ آبان در شهریار به سینه او شلیک شد
 • علیرضا نوریعکس۱۷ ساله۲۶ آبان در شهریار به سر او شلیک شد
 • علیرضا استوانعکس۱۷ ساله۲۵ آبان در رباط کریم به سر او شلیک شد
 • الخمیسیعکسسن نامشخص۲۵ آبان در رامهرمز به او شلیک شد
 • آمنه شهبازی فردعکس۳۵ ساله۲۶ آبان در ملارد به سر و گردن او شلیک شد
 • امیر (شاهپور) اوجانیعکسسن نامشخصاز ناحیه پا در پرند تهران هدف اصابت گلوله قرار گرفت
 • امیر الوندی مهرعکس۲۵ ساله۲۶ آبان در گویم فارس به سینه او شلیک شد
 • امیرحسین داودوندعکس۱۶ یا ۱۷ ساله۲۶ آبان در یزدانشهر به او شلیک شد
 • امیرحسین کبیریعکس۳۳ ساله۲۵ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • امیررضا عبداللهیعکس۱۳ ساله۲۵ آبان در اسلامشهر به او شلیک شد
 • آرش کهزادیعکس۱۶ ساله۲۷ آبان در اسلامشهر به سر او شلیک شد
 • آریان رجبیعکس۱۹ ساله۲۵ آبان در مریوان به سر او گلوله شلیک شد
 • آرمان (نیما) امانیعکس۲۰ ساله۲۶ آبان در یزدانشهر به پشت و سر او شلیک شد
 • آرمین قادریعکس۱۵ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • آرشام ابراهیمیعکس۲۱ ساله۲۵ آبان گلوله به پشت سر او شلیک شد
 • اصغر لشگریعکس۲۵ ساله۲۶ آبان در فردیس به قلب او شلیک شد
 • اشکان خمره ایعکسسن نامشخص۲۵ آبان در مشکین دشت به او شلیک شد
 • آشور کلتاعکس۳۷ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در فردیس به قسمت بالای بدن او شلیک شد
 • ایوب بهرامیانعکس۳۵ ساله۲۵ آبان در شهریار به پای او شلیک شد
 • آزاده ضربیعکس۲۶ ساله۲۵ آبان در فردیس به گردن او شلیک شد
 • آذر میرزاپورعکس۴۹ ساله۲۵ آبان در کرج به قلب او شلیک شد
 • عزیز اسکندریعکس۳۳ ساله۲۵ آبان در مشکین دشت به گردن او شلیک شد
 • بهمن جعفریعکس۲۸ ساله۲۶ آبان در شیراز به شکم و قلب او شلیک شد
 • بنی رشیدعکسسن نامشخص۲۵ آبان در رامهرمز به او شلیک شد
 • بهروز اصغرپورعکس۲۷ ساله۲۶ آبان در شهریار به او شلیک شد
 • بهروز فلاحعکس سن نامشخصعفو بین الملل در گزارشش گفته که این شخص احتمالا بهروز فلاح است و ۲۶ آبان در بومهن هدف قرار گرفته است
 • بهروز ملکیعکس سن نامشخص۲۵ آبان در مریوان کردستان به او شلیک شد
 • بهزاد معینی فرعکس ۲۷ ساله۲۶ آبان به گردن او شلیک شد
 • بهزاد صفرزادهعکس ۲۷ ساله۲۵ آبان در نسیم شهر به قلب او شلیک شد
 • برهان منصورنیاعکس ۲۸ سالهدکتر منصورنیا, دامپزشک, مشغول گذراندن دوران سربازی بود که ۲۵ آبان گلوله به کمر او اصابت کرد
 • چنعانیعکس کمتر از ۱۲ سالاو دختربچه ای است که گزارش شده ۲۷ آبان در درگیری های نیزار نزدیک ماهشهر بر اثر اصابت گلوله جان باخت
 • دانیال استواریعکس سن نامشخص۲۶ آبان در مریوان به او شلیک شد
 • ابراهیم مطوریعکس سن نامشخص۲۵ آبان به پشت و سینه او شلیک شد
 • ابراهیم کتابدارعکس ۲۹ ساله۲۵ آبان در کرج به قلب او شلیک شد
 • ابراهیم منصوریعکس سن نامشخص۲۶ آبان در یزدانشهر به کمر او شلیک شد
 • ابراهیم مهدی پورعکس ۵۰ ساله۲۵ آبان در شهر اندیشه به او شلیک شد
 • ابراهیم مرادیعکس ۲۱ ساله۲۵ آبان در جوانرود به سر او شلیک شد
 • احسان عبدالله نژادعکس ۲۸ ساله۲۵ آبان در بهبهان به سینه او شلیک شد
 • احسان شیریعکس کمتر از ۳۵ سال۲۶ آبان در فردیس به شکم او شلیک شد
 • اقبال اسماعیلیعکس ۴۵ ساله۲۷ آبان در ماهشهر به گردن او شلیک شد
 • عرفان فائقیعکس ۲۱ ساله۲۶ آبان درچهاردانگه به قلب او شلیک شد
 • اسماعیل عرب احمدیعکس ۲۸ ساله۲۵ آبان به سینه او شلیک شد
 • اسماعیل قلی پورعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان در شهریار به او شلیک شد
 • اسماعیل رضاییعکس ۳۰ ساله۲۶ آبان در شهر قدس به قلب او شلیک شد
 • اسماعیل شجاعیعکس سن نامشخص۲۵ آبان در رباط کریم به او شلیک شد
 • اسماعیل الله قلیعکس سن نامشخص۲۶ آبان در شهرستان بهارستان به گردن او شلیک شد
 • فرامرز پورفرسادیعکس ۵۱ ساله۲۶ آبان در فردیس هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت و جان باخت
 • فرهاد مجدمعکس ۳۸ ساله۲۵ آبان در ملارد به سر او شلیک شد
 • فرشاد حاجی پور میلاسیعکس ۳۰ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به قلب و سینه او شلیک شد
 • فرزاد انصاری فرعکس ۲۷ ساله۲۵ آبان در بهبهان به سر او شلیک شد
 • قاسم باویعکس سن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • گلنار صمصامیعکس ۳۴ ساله۲۶ آبان در شهریار به سر او شلیک شد
 • هادی قربانیعکس ۲۰ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در نسیم شهر به او شلیک شد
 • هادی محمدیعکس ۲۴ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • حمید رسولیعکس ۳۲ ساله۲۶ آبان در کرج به شکم و قلب او شلیک شد
 • حمید شریفیعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان به او شلیک شد
 • حمیدرضا قبولیعکس ۱۹ ساله۲۷ آبان در شهرک اندیشه به سر او شلیک شد
 • حمیدرضا حسینیعکس ۳۰ ساله۲۵ آبان در شهریار به قلب او شلیک شد
 • حمره علی نعمتیعکس سن نامشخصعلی شمخانی, دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران, ۲۱ آذرماه به خانه حمزه علی نعمتی در شهر قدس رفت و گفت او در هیچ تجمعی شرکت نداشته و در جریان اعتراضات کشته شده است
 • حمزه البریهیعکس ۱۷ ساله۲۴ آبان در اهواز به او شلیک شد
 • حمزه فرجیعکس سن نامشخص۲۶ آبان به او شلیک شد
 • حمزه سواریعکس کمتر از ۲۵ ساله۲۵ آبان در اهواز به شکم او شلیک شد
 • حسن علیزادهعکس ۲۳ ساله۲۵ آبان در شهر قدس در غرب تهران به او شلیک شد
 • حسن غزلاوی تمیمیعکس ۲۷ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان گلوله در خرمشهر به او شلیک شد
 • حسن صحراییعکس سن نامشخصبر اثر اصابت گلوله در ملارد کشته شد
 • حسن طاووسیعکس سن نامشخص۲۵ آبان به قلب او شلیک شد
 • حسام بارانی رادعکس ۱۷ ساله۲۵ آبان به سر او شلیک شد
 • حیدرعلی رمضان نژادعکس ۵۳ ساله۲۵ آبان در شهر قدس به شکم او شلیک شد
 • حسین قدمیعکس ۳۰ ساله۲۵ آبان در فردیس به شکم و پای او شلیک شد
 • حسین قاسمیعکس ۱۹ ساله۲۶ آبان در چهاردانگه به قلب و پای او شلیک شد
 • حسین حیدریعکس سن نامشخص۲۵ آبان در شیراز به او شلیک شد
 • حسین کریمی علویجهعکس ۵۱ ساله۲۶ آبان به او شلیک شد
 • جبار تجارهعکس ۳۸ ساله۲۵ آبان در جوانرود از پشت سر به او شلیک شد
 • جواد بابایی زادهعکس سن نامشخص۲۵ آبان در شهر قدس به شکم, گردن و سینه او شلیک شد
 • جواد نظری فتح آبادیعکس ۳۷ ساله۲۴ آبان در سیرجان به سر او شلیک شد
 • جواد شیازیعکس ۲۶ ساله۲۵ آبان به سر او شلیک شد
 • جاوید میرزاییعکس سن نامشخصدر رباط کریم با گلوله کشته شد
 • کمال فرجیعکس ۴۱ ساله۲۶ آبان در اسلام شهر به سینه او شلیک شد
 • کاوه محمدیعکس ۳۵ ساله۲۵ آبان در جوانرود به قلب و سینه او شلیک شد
 • خالد غزلاویعکس ۱۶ ساله۲۵ آبان در خرمشهر به او شلیک شد
 • کوروش شیدانیعکس سن نامشخص۲۶ آبان در کرج به قلب او شلیک شد
 • محمود دشتی نیاعکس سن نامشخص۲۵ آبان در بهبهان به سینه او شلیک شد
 • مهرداد دشتی نیاعکس سن نامشخص۲۵ آبان در بهبهان به سر او شلیک شد
 • مهناز مهدی زادهعکس سن نامشخص۲۵ آبان در شهریار به سر و سینه و شکم او شلیک شد
 • مجید فلاح پورعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان به او شلیک شد
 • مجید مجدمعکس سن نامشخص۲۶ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • مجید شیخیعکس ۲۲ ساله۲۶ آبان در اسلامشهر به سینه او شلیک شد
 • مجید هاشمیعکس ۳۴ ساله۲۶ آبان در شهرک صدرای شیراز به او شلیک شد
 • منصور عساکرهعکس ۴۱ ساله۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • منصور دریسعکس کمتر از ۳۴ ساله۲۶ آبان در خوزستان به او شلیک شد
 • مسعود بهارلوعکس ۲۵ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • مهدی پاپیعکس ۳۱ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در فردیس به سر او شلیک شد
 • مهدی عباسی امجدعکس سن نامشخص۲۶ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • مهدی احمدیعکس سن نامشخص۲۵ آبان در چهاردانگه به پای او شلیک شد
 • مهدی دائمیعکس ۲۵ ساله۲۵ آبان در شهریار به او شلیک شد
 • مهدی جهانبازیعکس ۳۵ ساله۲۶ آبان در شیراز به سر او شلیک شد
 • مهدی کلوخیعکس سن نامشخص۲۵ آبان در مشکین دشت به او شلیک شد
 • مهدی نکوئیعکس ۲۳ ساله۲۵ آبان در شیراز از پشت به او شلیک شد
 • مهدی رودباریانعکس ۲۱ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به سر او شلیک شد
 • مهدی سبزیعکس سن نامشخصدر ملک شهر اصفهان به سر او شلیک شد
 • مهدی ولی پورعکس ۱۶ ساله۲۶ آبان در بهارستان به سر او شلیک شد
 • مهران تاکعکس ۳۲ ساله۲۵ آبان در مریوان به سر او شلیک شد
 • مهران زاهدیعکس ۱۹ ساله۲۶ آبان در شهریار به گردن او شلیک شد
 • مهراد حسابی شیجانیعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان به سر او شلیک شد
 • مهرداد معین فرعکس ۳۲ ساله۲۶ آبان در شهریار به قلب او شلیک شد
 • مهرزاد رضاییعکس ۲۵ ساله۲۶ آبان در ملارد به پهلوی او شلیک شد
 • میثم احمدیعکس ۲۶ ساله۲۵ آبان در کرج به شکم او شلیک شد
 • میثم منیعاتعکس ۲۵ ساله۲۴ آبان در خرمشهر به سر او شلیک شد
 • میثم مجدمعکس سن نامشخصدر اهواز به او شلیک شد
 • میلاد حمیدیعکس ۱۹ ساله۲۵ آبان در خرمشهر به او شلیک شد
 • میلاد محققیعکس ۲۴ ساله۲۶ آبان در ملارد به سر او شلیک شد
 • مینا شیخیعکس ۵۸ ساله۲۵ آبان هنگامی که از بام خانه اعتراضات را نگاه می کرد چند گلوله به سینه او شلیک شد
 • مبین عبداللهیعکس ۲۷ ساله۲۶ آبان در جوانرود به قلب او شلیک شد
 • محمدعکس سن نامشخصبر اثر اصابت گلوله کشته شد
 • محمد عربیعکس ۲۰ ساله۲۶ آبان در شهریار به او شلیک شد
 • محمد داستان خواهعکس ۱۵ ساله۲۵ آبان در راه مدرسه و در میان شلوغی های شهرک صدرای شیراز گلوله از پهلو به سینه او اصابت کرد
 • محمد ابراهیمیعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان در قهدریجان اصفهان به او شلیک شد
 • محمد حشمدارعکس ۳۳ ساله۲۵ آبان در بهبهان به گردن او شلیک شد
 • محمد حیدریانعکس ۱۹ ساله۲۶ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • محمدحسین قنواتیعکس ۲۵ ساله۲۵ آبان در بهبهان به او شلیک شد
 • محمدحسین طاهاییعکس ۳۴ ساله۲۷ آبان در شهریار به او شلیک شد
 • محمدجواد عابدیعکس ۱۶ ساله۲۶ آبان برای کار از خانه بیرون رفت اما باز نگشت. پدرش دو روز بعد از طریق آگاهی متوجه شد که به او شلیک شده است
 • محمد خالدیعکس سن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • محمد خالقیعکس سن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • محمد خزاییعکس سن نامشخص۲۶ آبان در ملارد به او شلیک شد
 • محمد ملکیعکس ۲۳ ساله۲۵ آبان در شهرستان بهارستان در جنوب غربی تهران به کمر او شلیک شد
 • محمدمعین صالحیعکس ۱۹ سالهدر ملارد به سر او شلیک شد
 • محمد پالانیعکس ۱۷ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان به او شلیک شد
 • محمدپارسا عزیزی مقدمعکس سن نامشخصدر شهریار به او شلیک شد
 • محمد پورپیرعلیعکس سن نامشخص۲۶ آبان در یزدانشهر به سر او شلیک شد
 • محمدرضا احمدیعکس ۱۷ ساله۲۵ آبان در محله فیض‌آباد سنندج به او شلیک شد
 • محمدرضا الحسینیعکس ۳۰ ساله۲۷ آبان به گردن او شلیک شد
 • محمدرضا عسافی زرگانیعکس ۲۰ سالهدر اهواز به او شلیک شد
 • محمدرضا محمدیعکس سن نامشخصبر اثر اصابت گلوله کشته شد
 • محمدرضا نیکوروانعکس ۲۲ سالهبر اثر اصابت گلوله کشته شد
 • محمد طاهریعکس ۱۹ ساله۲۵ آبان در شهرستان بهارستان به سر او شلیک شد
 • محمد تیموریعکس سن نامشخص۲۵ آبان در ملارد به سینه او شلیک شد
 • محمدرضا اینانلوعکس سن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان در کرج به قلب او شلیک شد
 • محمدرضا جمشیدیعکس ۲۰ ساله۲۵ آبان در شیراز به او شلیک شد
 • محسن آلبوعلیسن نامشخصاو در شادگان کشته شد
 • محسن ایرانشاهیعکس سن نامشخص۲۶ آبان در چهاردانگه به ران او شلیک شد
 • محسن جعفرپناهعکس ۳۰ ساله۲۶ آبان در اسلامشهر به سر او شلیک شد
 • محسن کرمی نیاعکس ۳۴ ساله۲۵ آبان به قلب او شلیک شد
 • محسن محمدپورعکس ۱۷ ساله۲۵ آبان در فلکه دروازه خرمشهر هدف ضربات باتون و شوکر قرار گرفت و چهار روز در کما بود تا جان سپرد
 • معین مسلم پورعکسسن نامشخص۲۵ آبان در اندیمشک به او شلیک شد
 • مجاهد الجامعیعکسکمتر از ۱۷ سال۲۶ آبان در کوت عبدالله اهواز هنگامی که عده ای جاده را بسته بودند به او شلیک شد
 • مجتبی عبادیعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • مرتضی صادقی نادرعکس۳۵ ساله۲۶ آبان در کرج به سینه او شلیک شد
 • مصطفی ابروتنعکس۱۹ ساله۲۷ آبان در اسلامشهر به او شلیک شد
 • مصطفی فرزامیعکس۲۷ ساله۲۶ آبان هدف اصابت گلوله قرار گرفت
 • محسن عبادی مهرعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • مصطفی رودباریانعکس۳۴ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به سینه او شلیک شد
 • مظفر وطن دوستعکس۴۵ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • نادر بیژنوندعکس۲۲ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • نادر مومنیعکس۵۵ ساله۲۶ آبان در شهریار به بالاتنه او شلیک شد
 • نادر نصیرپورعکس۶۶ ساله۲۶ آبان در شیراز گلوله به کمر او شلیک شد
 • ناصر رضاییعکس۳۶ ساله۲۶ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • نوید بهبودیعکس۲۳ ساله۲۶ آبان در شهر قدس به سر او شلیک شد
 • امید فلاحتیعکس۲۹ ساله۲۶ آبان در شهر قدس به سر او شلیک شد
 • امید صالحیعکس۲۱ ساله۲۵ آبان در فردیس کرج به گردن و شکم او شلیک شد
 • عثمان نادریعکسسن نامشخص۲۵ آبان در مریوان به او شلیک شد
 • پدرام جعفری کمیجانیعکس۱۸ ساله۲۷ آبان در فردیس کرج به قلب او شلیک شد
 • پژمان قلی پور ملاطیعکس۱۹ ساله۲۷ آبان در شهرک اندیشه به قلب او شلیک شد
 • پوریا ناصری خواهعکس۲۳ ساله۲۵ آبان در اسلامشهر به سر و پای او شلیک شد
 • پویا بختیاریعکس۲۷ ساله۲۵ آبان در تظاهرات در مهرشهر کرج به سرش شلیک شد در حالی که همراه مادرش بود
 • حسین آبرویعکسسن نامشخص۲۴ آبان در شهر قدس به او شلیک شد
 • رحیم امین آبادیعکس۳۵ ساله۲۶ آبان در ملارد پای او هدف گلوله قرار گرفت
 • رامین لمسهعکس۲۸ ساله۲۶ آبان در ملارد به سر او شلیک شد
 • رسول امانیعکسسن نامشخصبر اثر شلیک گلوله در قهدریجان اصفهان جان باخت
 • روانبخش امامی رادعکسسن نامشخصبر اثر اصابت گلوله در آبادان جان باخت
 • رزاق ناصرزادهعکس۳۸ ساله۲۶ آبان در ماهشهر به سر او شلیک شد
 • رضا تاری وردیعکسسن نامشخص۲۵ آبان در ملارد به سر او شلیک شد
 • رضا عباسیعکس۲۳ سال۲۵ آبان به سر او شلیک شد
 • رضا منصوریعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • رضا علیپورعکس۳۴ ساله۲۵ آبان در شهرک صدرای شیراز گلوله به شانه او اصابت کرد
 • رضا حسنوندعکس۲۶ ساله۲۶ آبان در شهرک اندیشه تهران به قلب او شلیک شد
 • رضا معظمی گودرزیعکس۱۹ سالهاو مربی اسکیت بود و ۲۶ آبان وقتی در کرج از باشگاه باز می گشت سرش هدف قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت
 • رضا نیسیعکسبین ۱۶ تا ۱۹ سال۲۵ آبان در زرگان, شمال اهواز به او شلیک شد
 • رضا ساقیعکس۲۳ ساله۲۵ آبان به او شلیک شد
 • رضا پذیرشعکس۲۳ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در شهریار گلوله به گردن او اصابت کرد
 • صادق احمد پناهیعکسسن نامشخص۲۶ آبان در شهرک صدرای شیراز هدف گلوله قرار گرفت
 • سعید رضاییعکس۲۶ ساله۲۵ آبان به گردن او شلیک شد
 • صفر عیدی وندیعکس۲۴ ساله۲۶ آبان در یزدانشهر به سر او شلیک شد
 • سجاد باقریعکسسن نامشخص۲۵ آبان به او شلیک شد
 • سجاد رضاییعکس۲۳ ساله۲۵ آبان در ملارد گلوله به پشت سر او اصابت کرد
 • سالم امیر سنجریانعکسسن نامشخصبه گزارش دوستش او کارمند بخش حمل و نقل پتروشیمی بندرامام ماهشهر بود و ۲۷ آبان در راه هدف اصابت گلوله قرار گرفت
 • ساسان عیدی وندیعکس۱۷ ساله۲۶ آبان در یزدانشهر به قلب او شلیک شد
 • علی فتوحی کوهسارهعکسسن نامشخص۲۵ آبان در اسلامشهر به او شلیک شد
 • علی حسینیعکساحتمالا زیر ۱۸ سال۲۵ آبان در مشکین دشت گلوله به پهلوی او اصابت کرد. فعالان حقوق بشر گزارش کرده اند که سن او کمتر از ۱۸ سال بوده است
 • علی موسویعکس۱۲ سالهاو ۲۵ آبان در نزدیکی مدرسه اش در رامهرمز بر اثر شلیک گلوله به قلب کشته شد
 • جلیل امام قلیعکسسن نامشخص۲۵ آبان در ملارد به قلب او شلیک شد
 • احمد جعاولهعکس۱۷ سالهاو بر اثر اصابت گلوله به قلبش در شوشتر کشته شد. نهادهای حقوق بشری سن او را ۱۷ سال گزارش کرده اند
 • حمید طاهریعکس۳۵ ساله۲۵ آبان در چهاردانگه به سینه و قلب او شلیک شد
 • کیوان یرفیعکس۴۲ ساله۲۵ یا ۲۶ آبان در شیراز هدف اصابت گلوله قرار گرفت
 • شبنم دیانیعکس۲۰ ساله۲۴ آبان در شیراز به سینه او شلیک شد
 • شهنام شکریعکس۴۰ ساله۲۵ آبان در کرج به سر او شلیک شد
 • شهرام معینیعکس۴۷ ساله۲۵ آبان در کرج به او شلیک شد
 • سیامک نویدیعکس۳۲ ساله۲۶ آبان در کیانشهر به سر او شلیک شد
 • طاهر الخمیس (حطاوی)عکس۲۵ ساله۲۷ آبان در ماهشهر هدف اصابت گلوله قرار گرفت
 • وحید دامورعکس۳۰ ساله۲۶ آبان در ملارد گلوله از پشت وارد ریه اش شد
 • وحید توسلی دوستعکس۴۸ ساله۲۶ آبان در شیراز به سینه او شلیک شد
 • یدالله حاجی طاری پورعکس۶۳ ساله۲۵ آبان بر اثر خفگی با گاز اشک آور در شیراز جان باخت
 • یعقوب خسرویعکسسن نامشخص۲۵ یا ۲۶ آبان گلوله به سر او شلیک شد
 • یعقوب نجفی بابادیعکس۲۶ ساله۲۶ آبان گلوله به پهلوی او اصابت کرد
 • یاسین (مجتبی) رمضان نژادعکس۳۴ سالهبر اثر اصابت گلوله به سر در شهر قدس تهران کشته شد
 • یونس جلیلیعکسسن نامشخصبر اثر شلیک گلوله کشته شد
 • یوسف آلبو عبادیعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • یوسف دریعکس۳۵ ساله۲۶ آبان در بومهن به او شلیک شد
 • یوسف خالدیعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر به او شلیک شد
 • حسنیهعکسسن نامشخصزنی ناشناس که فعالان حقوق بشر حدس می زنند نام او زهرا یا حسنیه عتقی باشد ۲۷ آبان در ماهشهر کشته شد
 • زیبا خوشگوارعکس۳۸ ساله۲۶ آبان بر اثر خفگی با گاز اشک آور در سنندج جان باخت
 • عدنان هلالیعکسسن نامشخص۲۷ آبان در ماهشهر کشته شد
Published in: on 22 نوامبر 2020 at 6:18 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2020/11/22/%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b4/trackback/

RSS feed for comments on this post.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s