بازار برده‌فروشی و شکنجه مهاجران؛ جهنمی به نام لیبی

برده‌فروشی، تجاوز جنسی، شکنجه و گرسنگی شرح احوال مهاجران در لیبی است. نیروهای امنیتی لیبی با مهاجرانی که قصد فرار به اروپا را دارند، به شدت برخورد می‌کنند. لیبی برای این مهاجران جهنمی است که از آن راه فراری نیست.

منتشر شده در on 3 دسامبر 2017 at 4:39 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بسته هستند