آرش کمانگر: 16 آذر از «نه » به کودتای شاه و سیا تا » نه » به کودتای شیخ و سپاه

زندانها از انبوه مخالفین مملو بود و روزی نبود که خبر دستگیری و شکنجه مخالفین سیاسی دیکتاتوری سلطنتی به گوش نرسد. رژیم محمد رضا شاه وقتی با سیل اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه دولت امریکا مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان شلیک داد. در نتیجه این یورش خونین به حریم دانشگاه ، تعداد قابل توجهی زخمی و از آن میان سه دانشجو بنام های: قندچی، رضوی و بزرگ نیا جان باختند. از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان سالگرد این واقعه خونین را بعنوان روز دانشجو پاس میدارند

………………..

بیش از نیم قرن است که جنبش دانشجویی ایران ١٦ آذر را به عنوان روز دانشجو پاس میدارد و به آن به مثابه فرصتی می نگرد تا هم بر مطالبات اخص خود بکوبد و هم پژواک خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت ستمدیده جامعه باشد . بنابراین دلیلی ندارد امسال – آنهم در بطن یکی از عظیم ترین جنبشهای توده ای و ضد استبدادی کشورمان – این سنت تاریخی نیکو را به فراموشی سپارد و آنرا پرشکوهتر از هر سال برگزار نکند . بویژه اینکه در یک تقارن تاریخی قرار است ١٦ آذر امسال نیز همچون ١٦ آذر ٣٢ » نه » باشد به یک کودتای ننگین !

در ١٦ آذر ١٣٣٢ هزاران تن از دانشجویان، با اجتماع در دانشکده فنی دانشگاه تهران در واکنش به سفر گستاخانه ریچارد نیکسون – معاون رئیس جمهور وقت امریکا- به ایران و برای بیان مجدد خشم و کینه خویش از کودتای سیا ساخته ٢٨ مرداد ، دست به یک حرکت اعتراضی زده و فریاد مرگ بر استبداد سر دادند . این حرکت دلیرانه درست در شرایطی رخ داد که تنها چند ماه از کودتای خونین تابستان ١٣٣٢ می گذشت. زندانها از انبوه مخالفین مملو بود و روزی نبود که خبر دستگیری و شکنجه مخالفین سیاسی دیکتاتوری سلطنتی به گوش نرسد. رژیم محمد رضا شاه وقتی با سیل اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه دولت امریکا مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان شلیک داد. در نتیجه این یورش خونین به حریم دانشگاه ، تعداد قابل توجهی زخمی و از آن میان سه دانشجو بنام های: قندچی، رضوی و بزرگ نیا جان باختند. از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان سالگرد این واقعه خونین را بعنوان روز دانشجو پاس میدارند. روزی که دیگر صرفاً تجلیل و یاد بود آن سه دانشجوی انقلابی نیست، بلکه فرصتی ست دوباره بر سازش ناپذیری انبوه دانشجویان آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از آزادیهای عمومی و از جمله تشکل مستقل دانشجوئی و حق سازماندهی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی .

اما نه رژیم پهلوی و نه رژیم اسلامی به این خواستهای حق طلبانه گردن نگذاشتند. رژیم ستم شاهی با استقرار گارد ویژه دانشگاهها و سازماندهی مامورین ساواک برای شناسائی و دستگیری

» سیاسیون»، برای حفظ » ثبات» این کانون حسٌاس، اهمیتی استراتژیک قائل بود. اما به رغم این سیاستها ، انبوه دانشجویان چپ و مبارز با برپائی محافل مطالعاتی، تیم های کوهنوردی، توزیع اعلامیه ها و کتب ممنوعه و بالاخره همکاری فعال با سازمانهای مخفی اپوزیسیون و در کنار آن راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام را از آن رژیم سلب کرده بودند. بیاد داشته باشیم که بخش اعظم اعضای سازمانهای زیر زمینی از محیط های دانشگاهی برخاسته بودند. در جریان ا نقلاب ٥٧ نیز داشنجویان نقش بارزی در سازماندهی اعتراضات میلیونی داشتند. بعد از شکست این انقلاب عظیم وحاکمیت ارتجاع مذهبی، حتی در اوج توهم توده ای نسبت به خمینی ، رژیم نتوانست پایه چندانی در مراکز آموزش عالی بدست آورد. طبیعت دانش پژوهانه و روشنفکرانه دانشجویان خیلی زود آنها را در برابر استبداد نو رسیده قرار داد. از اینرو رژیم فقها چاره ای جز این نداشت که در اردیبهشت 59 با سازماندهی یک » انقلاب فرهنگی» دانشگاهها و یا همانطور که خود می گفت سنگر چپ ها را تسخیر و سپس تعطیل کند. رژیم اسلامی تنها زمانی اقدام به باز گشائی دانشگاهها در سال ٦٢ نمود که هم با اعدامهای گسترده سالهای ٦٠ تا ٦٢ هزاران تن از دانشجویان و فعالین اپوزیسیون را از صحنه سیاسی کشور محو کرده بود و هم هزاران دانشجوی مخالف را تضفیه و از حق تحصیل محروم نموده بود. ضمن اینکه با تعبیه صافی های متعدد از جمله هیأت های گزینش و نیز اختصاص بیش از 50 درصد سهمیه دانشگاهها به ایادی حزب الهی رژیم، توانست لااقل برای یک دهه محیط سیاسی دانشگاهها را به رکود و رخوت بکشاند. اما دیری نپائید که موجی از حرکات پراکنده صنفی و رفاهی دانشگاههای سراسر کشور را فرا گرفت. حرکاتی که هر سال بر ابعاد آن افزوده می شد. این حرکات به نوبه خود روی بخشی از پایه حمایتی رژیم در انجمن های اسلامی دانشگاهها تاثیر گذاشت و آرام آرام هویت اصلی این تشکل ها دچار سائیده گی مزمن شد.

انشعاب بزرگ این تشکل های قانونی در جریان انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی و تعمیق آن در انتخابات مجلس پنجم و بالاخره صف آرائی آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد ٧٦ تردیدی باقی نگذاشت که جناحهای رژیم دیگر حتی در میان اکثریت پایه حمایتی خود در دانشگاهها نیز حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین دردوره پس از دو خرداد ٧٦ این حرکات و اعتراضات صرفاً صنفی نیست که شاخص اساسی جنبش دانشجوئی را نشان میدهد بلکه حرکات آشکار سیاسی و حتی پیشقراولی جنبش دانشجوئی در اعتراضات سیاسی وجه مشخصه اصلی مراکز دانشگاهی کشورمان محسوب می شود. در این میان اگر چه دانشجویان چپ و انقلابی با موانع گسترده ای روبرویند اما بسیاری از پیشروان چپ و مترقی در مراکز آموزش عالی، با استفاده به موقع از شکاف در پایه حمایتی اصلاح طلبان و داغ کردن زیر پای تشکل های موجود نظیر: دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی هر دانشگاه و غیره ، موجی از مخالفت با استبداد و خفقان را سازمان داده اند . جنبش شش روزه تیر ماه ٧٨ و خیزش ده روزه خرداد ٨٢ که علاوه بر تهران در چندین شهر یزرگ دیگر ایران رخ داد و از حمایت بخشهای از توده های شهری خصوصاً جوانان برخوردار شد جلوه ای از این تحول را به نمایش گذاشت. این خیزشهای با شکوه اگر چه با بجا گذاشتن چند قربانی دهها مجروح و حدود دو هزار بازداشتی موقتاً سرکوب شد، اما تجارب گرانبهای آن همچون شبحی خواب خوش از چشمان حاکمان ربود .

نقش بارز جنبش دانشجویی به ویژه پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 به وضوح آشکار شد . دانشجویان ضمن ایفای نقش پیشقراولی در غلیان انقلابی پنج ماهه اخیر ، بیشترین صدمات را نیز متحمل شدند . از حدود هفتاد جانباخته ای که اسامی آنها تا کنون فاش شده و نیز از میان هزاران نفری که در پنج ماهه گذشته بازداشت شده اند ، تعداد قابل توجهی دانشجو بودند . ضمن اینکه شمار زیادی از فعالین دانشجویی یا از ادامه تحصیل محروم شده و یا با » ستاره دار » شدن ، موقتا و برای چند ترم از ادامه تحصیل باز داشته شده اند. با این همه و علیرغم این تضییقات و سرکوبها ، روزی نیست که شاهد میتینگها و تظاهرات اعتراضی دانشجویان در دانشگاههای کشور نباشیم . این حرکات اعتراضی دو ویژه گی نوین را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهند : نخست اینکه جنبش دانشجویی که عمدتا تا کنون به دانشگاههای بزرگ عمومی ( بدون شهریه ) خلاصه میشد ، برای نخستین بار دامنه خود را به دانشگاههای آزاد نیز کشید . دوم اینکه این جنبش که قبلا انحصارا در مراکز دانشگاهی شهرهای بزرگ نظیر تهران ، شیراز ، اصفهان و غیره محدود میشد در ماهها و هفته های اخیر به مرکز آموزشی شهرهای کوچک نیز گسترش یافته است .

و دقیقا همین گستردگی و نقش پیشقراولی جنبش دانشجویی است که سبب شده در آستانه شانزده آذر ، رژیم دست به دستگیریها و نیز فراخوانی دانشجویان فعال به کمیته های انضباطی بزند ، بطوریکه طبق گزارش سایت خبرنامه امیرکبیر ، تنها در ماه آبان بیش از 60 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده اند و تعداد بیشتری نیز برای چند ترم از ادامه تحصیل و حضور در مراکز آموزش عالی محروم شدند. ضمن اینکه خیل ایادی ماشین سرکوب و کشتار رژیم از محسنی اژه ای گرفته تا احمدی مقدم و نقدی ضمن به هراس گذاشتن هراس خود از شانزده آذر امسال ، آمادگی خود را برای سرکوب خشن حرکات اعتراضی اعلام داشته اند . با این همه و علیرغم این تهدیدات ، دانشجویان حداقل در پنجاه دانشگاه و دانشکده عزم خود را برای برگزاری باشکوه این روز تاریخی اعلام کرده اند و میخواهند همچون زنده یادان رضوی ، قند چی و بزرگ نیا در سال ٣٢ به کودتا و دیکتاتوری » نه » بگویند و همچون ماههای اخیر بر هدف برچیدن بساط جمهوری اسلامی و استبداد دینی پای فشارند و بار دیگر از مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش انقلابی سکولار مردم ایران دفاع کنند . کابوس آنروز از امروز به جان حاکمان افتاده است !

Advertisements
Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:51 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران8آذر دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:49 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

9آذر:کارشناس اقتصادی:30 درصد پرسشنامه‌هاى اطلاعات اقتصادی خانوارها

9آذر:کارشناس اقتصادی:30 درصد پرسشنامه‌هاى اطلاعات اقتصادی خانوارها توأم با خطا بود/در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى در برآورد حجم دارايي‌هاى خانوار‌ها وجود ندارد
خبرگزارى فارس: عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت:در شرايط كنونى نرخ تورم ايران همچنان بالا و نرخ رشد نيز به دليل بروز بحران جهانى افت كرده اين امر مبين اين مطلب است كه شرايط ايران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مناسب نيست.

محمدجواد محقق اظهار داشت: وضعيت فعلى توزيع يارانه‌ها در اقتصاد ايران مغاير با بهره‌ورى و اصالت رشد و توليد است كه اصلاح اين ساختار از حدود 50 تا 60 سال قبل مورد توجه دست‌اندر كاران و كارشناسان اقتصادى كشور قرار گرفته و مورد تأكيد قرار داشت.
وى ادامه داد: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى زمينه‌هاى تصحيح معضلات ذكر شده فراهم بود اما به دليل عدم زيرساخت‌هاى لازم و احتمال بروز تبعات وسيع از اصلاح ساختار قبلي، دولت‌ها براى ورود به اين مبحث از جرأت لازم برخوردار نبودند كه البته دامنه اين اشتباه طى سال‌هاى بعد رفته رفته وسيع‌تر و فاصله طبقاتى را موجب شد.
وى افزود:با تصدى رئيس جمهور فعلى بر كرسى دولت نهم زمينه‌هاى اجراى لايحه هدفمند كردن با توجه به نياز روز اقتصاد ايران فراهم و در دستور كار قرار گرفت كه البته تعريف جامع و اجرايى از چگونگى و نحوه اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نياز اصلى اين طرح است كه بايد توسط كارشناسان به اثبات برسد.

عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: هدفمندسازى يارانه‌ها به مثل شبيه درختى 60 ساله است كه به دلايل مختلف به سمتى كج شده كه به هيچ وجه نمي‌توان آنرا به يكباره صاف كرد چرا كه با اعمال هر گونه فشار دور از تدبيرى باعث شكستن درخت خواهيم شد بنابراين به منظور تصحيح ساختار غلط اقتصاد كشور نيز بايد تدبير و دورانديشى را در دستور كار قرار داد و اجراى هدفمندكردن يارانه‌ها را در گسترده زمان و به تدريج محقق كرد.

وى با اشاره به اين موضوع كه حذف يكباره يارانه‌ها تحقق بخشيدن به اين طرح را با اما و اگر‌ها مواجه مي‌كند، خاطرنشان كرد: در بدو اجراى طرح بهتر بود كاهش تدريجى يكى از انواع انرژى از جمله بنزين در دستور كار قرار گيرد و بعد محقق ساختن آن به سراغ ديگر انواع انرژى برويم زيرا اكثر مردم ايران از توانمندى لازم براى مديريت صحيح در شرايط بحرانى به دليل متأثر بودن اقتصاد ايران از عوامل رواني، برخوردار نيستند.
محقق ضمن تأكيد بر اين مطلب كه انتظارات تورمى در مسير اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى اقتصادى حرف اول را مي‌زند، تأكيد كرد: در بطن هر طرح و لايحه‌اى كه به منظور اجرا در دستور كار قرار مي‌گيرد بايد انتظارات تورمى پيش‌بينى و چگونگى كنترل آن مورد توجه قرار گيرد تا مردم به واسطه اجراى يك لايحه يا طرح با افزايش شديد هزينه‌هاى تورمى ناشى از انتظارات مواجه نشوند.

وى متذكر شد: يكى از دلايل عدم تشخيص صحيح ميزان تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تعيين حجم تورم انتظارى است شايد اگر بتوانيم انتظارات را از اقتصاد ايران حذف كنيم در خوشبينانه‌ترين حالت بيش از 15 درصد تورم ناشى از اجراى طرح را نبايد انتظار داشته باشيم.

وى ادامه داد: سهم افزايش قيمت‌هاى حامل‌هاى انرژى در توليد نهايى شايد تا 15 درصد بيشتر نباشد اما عملأ اين سهم تا حدود 150 درصد هم مي‌رسد كه اين عامل خطرسازى براى اقتصاد كشور تلقى مي‌شود بر اين اساس هر گونه دامن زدن به انتظارات و عدم كنترل صحيح آن زمينه‌ساز تشديد تورم را موجب خواهد شد، در چنين شرايطى ذخيره‌سازى كالاهاى مصرفى هم نمي‌تواند راهگشاى مشكل تلقى شود.

وى افزود: معتقدم شايد احمدي‌نژاد اقتصاد خوان نبوده اما اقتصاددان قابلى است كه قدرت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى روز ايران، وراى از تمام تئوري‌هاى مندرج در كتاب‌ها را دارد بنابراين توقع كارشناسان و عموم مردم از رئيس جمهور لحاظ كردن تدابيرى است كه مي‌تواند تبعات ناشى از اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها را به حداقل كاهش دهد.
عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: بر اساس تعاريفى كه بانك جهانى صورت داده است بهترين زمان اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مشروط به قرار گرفتن نرخ تورم در حداقل و نرخ رشد در حداكثر است يعنى كه نرخ تورم اقتصاد كشورى در كمترين ميزان و نرخ رشد در بالاترين حد باشد از بهترين شرايط زمانى براى اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها برخوردار است.

محقق تأكيد كرد: در شرايط كنونى نرخ تورم ايران همچنان بالا و نرخ رشد نيز به دليل بروز بحران جهانى افت كرده است اين امر مبين اين مطلب است كه شرايط ايران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مناسب نيست، معتقدم اجراى اين طرح زمانى مي‌تواند براى اقتصاد مثمر ثمر واقع شود كه هم مردم به واسطه‌ اطلاع‌رسانى مناسب كاملأ توجيه شده باشند و هم اطلاعات اقتصادى دولت از اقتصاد ايران كامل باشد كه متأسفانه در هر دو زمينه با كاستى و كمبود مواجه هستيم، براى اثبات اين موضوع مي‌توان طى يك نظرسنجى از عموم مردم نظر آنها را در خصوص اجراى طرح جويا شد.

وى ضمن تأكيد بر اين موضوع كه پاشنه آشيل اين طرح، اطلاعات اقتصادى است، اظهار داشت: مجلس طى بررسي‌ طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، دهك‌هاى درآمدى را از قالب اين طرح حذف كرد اين موضوع به اين مفهوم است كه مجلس براى دهك‌هاى دوم و ششم هيچ تفاوتى قائل نيست، اين در حالى است كه بر اساس تعاريف صورت گرفته در قالب اين طرح به هيچ وجه نمي‌توان دهك‌هاى مختلف را در يك قالب مقياس‌بندى كرد.

وى متذكر شد: معتقدم اطلاعات اقتصادى دولت در خصوص بخش توليد و مصرف خدشه‌دار و از قابليت لازم برخوردار نيست البته اين نقيصه خاص دولت نهم نيست. در واقع دولت نهم سعى دارد كاستي‌ و نقيصه‌اى را كه اقتصاد كشور طى 50 سال متحمل شده است را جبران كند ضمن آنكه طبق اطلاعات آمار 30 درصد پرسشنامه‌هاى تنظيم شده به منظور شفاف‌سازى اطلاعات خانوار‌ها توأم با خطا بوده است.

محقق ضمن اشاره به اين موضوع كه اكثر خريد‌هاى ايرانيان اعم از خانه و ماشين قولنامه‌اى است، گفت: در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى وجود ندارد كه بتوان به واسطه آن حجم دارايي‌هاى افراد و خانوار‌ها را برآورد كرد بنابراين با توجه به اين موضوع كه از اطلاعات اقتصادى لازم به منظور اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها برخوردار نيستيم به حتم اجراى طرح مذكور با ابهامات مختلفى توأم خواهد شد.

وى با اشاره به اين موضوع كه ميزان پرداختي‌ها بستگى به انتظارات تورمى دارد، خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط كنونى نمي‌توان حجم پرداختى مشخصى را به منظور بازگرداندن مردم تا سطح رفاه قبل تعريف كرد براى مثال اگر خط فقر را 700 هزار تومان و ميزان تورم را حدود 60 درصد تخمين بزنيم بايد براى هر خانواده چهار نفره 420 هزار تومان يارانه پرداخت كنيم و اين در حالى است كه دولت توان پرداخت اين حجم يارانه‌ را ندارد.

عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: از آنجا كه كنترل تورم انتظارى به چند عامل مهم بستگى دارد آن را نمي‌توان در كوتاه مدت اصلاح كرد، مردم ايران بنا به عادت با افزايش قيمت اقدام به خريد بيشتر مي‌كنند كه البته اين خصوصيت ناشى از تجارب دوران جنگ است ضمن آنكه درآمدهاى سرگردانى نيز در اقتصاد كشور وجود دارد كه پايه‌هاى اقتصادى را تضعيف مي‌كند بنابراين توجه به مسائل تأثيرگذار در اقتصاد كشور، راهگشاى بسيارى از مشكلات پيش‌روى مسئولان است.

وى ضمن تأكيد بر عدم اطلاع‌رسانى مناسب از سوى مسئولان و دست‌اندركاران به منظور چگونگى اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، متذكر شد: از بين رجال دولتى رئيس جمهور تنها كسى است كه در خصوص چگونگى اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به سؤالات و پرسش‌هاى كارشناسان جواب داده است بنابراين اطلاع‌رسانى در اين خصوص با كاستى و نقص‌هايى مواجه است كه بايد مرتفع شود.

محقق اظهار داشت: در صورتى كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به درستى اجرا شود شاهد رشد نقدينگى نخواهيم بود به عبارتى نقدينگى موجود در اقتصاد بازتوزيع خواهد شد، نقدينگى موجود به سمت كالاهاى اساسى سوق پيدا كرده و بازتوزيع مي‌شود كه اين موضوع موجبات آسيب‌پذيرى بخش توليد و تشديد دلالى و واسطه‌گرى را سبب مي‌شود.

وى تصريح كرد: اختلاف نظر در مناسبات اقتصادى همواره وجود داشته و طبيعى است اما از آْنجا كه در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها هم مجلس و هم دولت به تعامل لازم دست يافته‌اند ضمن آنكه مشكلى به جهت مديريت و اجرا ندارند مشكلات جزعى را هم در اين مسير بينابين مرتفع مي‌كنند.

9 آذر 1388

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:47 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

آذر:پيروزی دولت بر مجلس در صورت تصويب طرح جديد

*80 درصد درآمدهای نجومی حاصل از برچيدن يارانه ها از نظارت مجلس خارج می شود

ايلنا:کارگروه مشترک دولت و مجلس شب گذشته در دفتر محمود احمدي‌نژاد تشکيل جلسه داد تا نسبت به رفع اختلاف دو قوه در باره لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها تصميم گيری کند.
محمد کاظم دلخوش سخنگوی کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از حضور محمود احمدي‌نژاد در اين جلسه خبر داد و افزود: علاوه بر ايشان محمدرضا مير تاج‌الدينی معاون پارلمانی دولت، محمود عزيزی معاون برنامه‌ريزی دولت و فرزين رييس کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در اين جلسه حضور داشتند.
علاوه بر آنها غلامرضا مصباحی مقدم ، محمدحسين فرهنگی ، رضا عبدالهی و کاظم دلخوش نيز از طرف کميسيون ويژه در اين جلسه مشترک حضور داشتند.
به گفته وی در اين جلسه پيشنهاد تشکيل سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها بارديگر مورد بررسی قرار گرفت و دولت موافقت خود با آن را اعلام کرد.
دلخوش يادآور شد که سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان يک شرکت دولتی تشکيل خواهد شد و بودجه آن براساس رديف‌های درآمدی هزينه‌ای در لوايح بودجه ساليانه با نظارت مجلس به دولت تخصيص مي‌يابد البته مجلس تنها بر 20 درصد بودجه ای که مربوط به خود دولت است نظارت خواهد داشت چرا که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه ها تحت عنوان کمک به مردم و 30 درصد نيز تحت عنوان بنگاههای اقتصادی برای جبران خسارت ناشی از اجرای اين طرح به دولت داده می شود که مجلس نمی تواند بر اين امور نظارتی داشته باشد.
وی همچنين از تشکيل جلسه کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی عصر امروز خبر داد که طی آن بررسی پيشنهاد مذکور پرداخته و در صورت تصويب آن ، اين پيشنهاد در جلسه علنی روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار می گيرد.

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:45 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

:با وجود احضار و تهديد بيش از 200 فعال

9آذر:با وجود احضار و تهديد بيش از 200 فعال دانشجويی, استاندار تهران ادعا کرد: براى 16 آذر تمهيدات امنيتى اتخاذ نشده است!

ايلنا:استاندار تهران گفت:براى 16 آذر تمهيدات امنيتى اتخاذ نشده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا،مرتضى تمدن در حاشيه مراسم هفت على كردان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا از سوى گروه‌ها و جريان‌هاى سياسى درخواست مجوزى براى برگزارى تجمع در روز 16 آذر شده است، گفت: ‌تاكنون رسما درخواستى براى برگزارى تجمع نشده است.

وى ادامه داد: آنچه كه در داخل دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود، مسوولين آموزش عالى و روساى دانشگاه‌ها در مورد آن اقدام مي‌كنند و آنچه كه مربوط به خارج از دانشگاه است قطعا بايد از مجارى قانونى و فرماندارى تقاضاى مجوز شود و تا اين لحظه هيچ تقاضايى از سوى گروه‌ها و جريان‌ها نشده است.

تمدن تصريح كرد: براى برگزارى مراسم 16 آذر در مكان‌هاى عمومى بايد دلايلى از سوی گروه‌ها و جريان‌ها وجود داشته باشند كه بتوانند مجوز اخذ كنند و اگر دلايل كافى باشد، ما بنابر قانون عمل مي‌كنيم.
استاندار تهران تاكيد كرد: جريان‌هاى فرصت‌ طلب و رانده شده تلاش خواهند كرد مانند گذشته بر موج برنامه‌هايى كه مردم و جريانات همراه با نظام انقلابى دارند سوار شده و خود را نشانده و ايجاد مزاحمت كنند كه به آنها توصيه مي‌كنم كه خود را با مردم، انقلاب، نظام و رهبرى تطبيق داده و اجازه دهند فضاى جامعه فضاى همدلي، اتحاد، كار و تلاش باشد و با ايجاد حاشيه‌سازى و با غوغاهاى بي‌حاصل و با تمكين افرادى كه خير و صلاح انقلاب كشور را نمي‌خواهند، اجازه ندهند فضاى كشور آسيب ببينند.
تمدن با بيان اينكه 16 آذر روز ضد استكبارى جنبش دانشجويى است، اظهار داشت: امروز هم مي‌بينيم آمريكا از حيوانيت خود دست برنداشته، به همين دليل ما بايد صفوف خود را مرتب كرده و در كنار دانشجويان عدالت ‌خواه كه خواهان عزت نظام هستند، بايستيم و بر سر آمريكا و زياده‌خواهان فرياد بكشيم.
وى تصريح كرد: شوراى تامين استان تمهيدات امنيتى براى 16 آذر پيش‌بينى نكرده، مگر اين كه احساس كنيم برخى به دنبال سلب آسايش و امنيت مردم هستند.
استاندار تهران تصريح كرد: در روز 16 آذر تمهيدات امنيتى و اقداماتى كه موجب ايجاد فضاى امنيتى در شهر شود، لازم نمي‌بينيم و ما نيز در كنار صفوف دانشجويان، خون شهدا را پاس خواهيم داشت و اميدواريم هيچ اتفاقى هم نيفتاد كه به اين مراسم معنوى لطمه وارد شود.

9 آذر 1388

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:44 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

9آذر:تجمع اعتراضی رانندگان کاميون در برابر مجلس

/نماينده مجلس:در روز روشن کاميون چينی را به اسم نيسان ژاپنی قالبشان کرده‌اند ببينيد اينها بدبخت شده‌اند وهيچکس هم به فريادشان نمي‌رسد.

ايلنا: کالاهای چينی بر همه جهان سايه افکنده و ايران بيشترين آسيب را از واردات اين کالاهای بي‌کيفيت متحمل مي‌شود. تا ديروز صنعت کفش کشور را تطيل کردند؛ نساجی را به بحران کشيدند؛ لوازم خانگی را نابود کردند و بسياری موارد ديگر که قابل طرح نيست اما امروز شاهد تردد کاميون چينى با نام‌های «نيسان ژاپنی: در جاده‌های کشور هستيم اما اين بار هم چين به کالايی يک بار مصرف تبديل شده واز همه بيشتر رانندگان اين کاميون‌ها آسيب ديده‌اند. رانندگانى كه ديروز در مقابل در شمالى مجلس جمع شده بودند تا صداى اعتراض خود را به گوش نمايندگان برسانند. ماموران نيروی انتظامی در بين رانندگان معترض حضور داشتند تا اين اعتراض از حد اعتدال خارج نشود؛ يکی ازرانندگان سرگرد نيروی انتظامی را در آغوش مي‌گيرد صورتش را مي‌بوسد و مي‌گويد: «جناب سروان، به خدا، جون به لبم رسيده، ديوونه که نيستم توی اين سوز سرما از صبح تا 5 بعدازظهر از اون سر شهر بيايم جلوی مجلس به خدا بدبخت شديم و صدامون هم به گوش هيچ کس نمی رسه».

سرگرد نيروی انتظامی که گويا عادت کرده به او جناب سروان بگويند پاسخ مي‌دهد من هم مي‌فهم اما شماهم مراقب رفتارتان باشيد.

علی اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در حالی که با چند تن از رانندگان به داخل مجلس مي‌رود خطاب به خبرنگاران مي‌گويد: از اين کاميون‌داران گزارش تهيه کنيد که در روز روشن کاميون چينی را به اسم نيسان ژاپنی قالبشان کرده‌اند ببينيد اينها بدبخت شده‌اند وهيچکس هم به فريادشان نمي‌رسد.

اسد زنگنه يکی از افرادی است که در فروردين 85 کاميونش را تحويل گرفته و با وجودی که هنوز 30 قسط بدهکار است ماشينش از کار افتاده است.

وی با اعلام اينکه در کرمانشاه به دادگاه شکايت کرده است و در حالی که مدارکش را نشان مي‌دهد مي‌گويد کلی پول به کارشناس داديم و پس از بازديد کاميون «وانگ دانگ» اعلام شد که اين خودرو کشنده نيست بلکه از رده خارج است و جوابگوی شرايط جاده‌ای ايران نيست. مي‌گويند 300 اسب بخار قدرت دارد در حالی که 30 اسب هم قدرت ندارد و کارشناس اعلام رسمی کرده که وانگ دانگ در حد يک کاميونت است.

اميدزارعی که در يک سال 2 بار موتور کاميونش را تعمير کرده است مي‌گويد: 2 بار هم گيربکس تعمير کردم که هر بار يک ميليون تومان هزينه پرداخت کرده‌ام.

وی با اعلام اين که قرار بوده گارانتی اين مبالغ را بپردازد مي‌گويد: اگر شما پول ديديد ما هم ديديدم. اين کاميون‌ها بدمصب چينی که خبر نمي‌کند، يک بار تو اصفهان خراب شد و مجبور شدم واتر پمپ، پمپ باد وکلی دستگاه‌های ديگر را عوض کنم در حالی که هيچکدام به يکديگر ارتباط ندارد.

زارعی با اعلام اينکه 2 بار سوپر کاميون را عوض کرده است مي‌گويد: سيم گاز کاميون پاره شد رفتم عوض کنم مکانيک گفته سيم گاز موتور سيکلت بخر بيار برات عوض کنم. آخه اين چه وضع کاميون‌داری شده است.

حميدی که 4 سال قبل برای خريد کاميون نيسان ديزل از طريق روزنامه‌های کثيرالانتشار ثبت نام کرده مي‌گويد 21 ميليون تومان پول دادم که نيسان ديزل را از سايپا تحويل بگيرم اما وانگ دانگ تحويلمان دادند.

وقتی شروع به کار کرديم ديديم کشش ندارد واز سال 84 تا به حال 3 مرتبه موتور تعمير کرده‌ام همان سرويس اول که کاميون را تحويل گرفتم گيربکس را عوض کردم و تا به حالا 8 بار گيربکس تعمير کرده‌ام به خاطر سيم کشی يک سال کاميون خوابيده هر روز يک جای سيم کشی آتش مي‌گيرد.

وی با اعلام اينکه ماشين را 86 ميليون تومان خريده‌است؛ مي‌گويد: کارشناس قيمت وانگ دانگ را 12 ميليون تومان اعلام کرده و حق هم دارد چون امروز که تعمير کنيم فردا خراب است.

حميدی در حالی که دستش را زير گلويش گذاشته در بين رانندگان فرياد مي‌زند: آقا به اينجام رسيده از قول من به آقايون سايپايى بگوييد هر چه پول دادم مال خودتون، حالا 10 ميليون تومان بديد يک پيکان بخرم برم مسافرکشي، کاميون سواری را به برکت شما نخواستيم.

محمدی تقی مسکين برگه شماره‌گذاری و نامه سايپا را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: کارخانه سايپا در برگه معرفی به شماره‌گذاری کاميون را نيسان ديزل ژاپن معرفی کرده اما وقتی رفتيم شماره‌گذاری و 2 ماه بعد که کارت خودرو در کارخانه هايمان آمد رويش نوشته شده بود کاميون وانگ دانگ.

وی با اعلام اينکه حق بارگيری وانگ دانگ 15 تن است مي‌گويد: سايپا ديزل حق بارگيری را 45 تن و راهنمايی رانندگی 40 تن اعلام کرده است به دلايل فوق به دادگاه شکايت کرديم و پس از ارايه مدارک يک جمله به ما گفتند، اين مصداق بارز کلاه برداری است و رای را به نفع ما دادند.

مسکينی با اعلام اين که تصور کنيد قرارداد خريد پژو سواری ببنديد اما پژو آردی تحويل بگيريد گفت: هر کس در هر مقامی که باشد چنين معامله‌ای را نه تنها انسانی بلکه شرعی و اخلاقی نيز نمي‌داند به ويژه آنکه اين قرارداد از بيخ و بن باطل است

زيرا براساس عقود اسلامی نمي‌توان يک کالايی را نام برد و کالای ديگری را تحويل داد.
ولی مشيری اهل انزلی است و فرياد مي‌زند که بيچاره‌مان کرده‌اند و مي‌گويد: ما را مجبور کرده‌اند که وانگ دانگ را سالی يک ميليون و 800 هزار تومان بيمه کنيم و برای اين مساله 7 چک به همين مبلغ گرفته‌اند اما جالب اينجاست که همين کاميون را با قيمت 600 هزار تومان در هر بيمه‌ای که اراده کنيم بيمه مي‌کنند تازه تضمين هم نمي‌خواهند.

وی با اعلام اينکه برای تضمين بيمه که هر سال به همين شرکت طرف قرارداد خاص مراجعه کنيم يک چک 68 ميليون تومانی ضمانت گرفته‌اند، مي‌گويد: هر سال مجبور هستيم از هرگوشه ايران که زندگی مي‌کنيم به تهران بياييم و از همين شرکت خاصی کارت بيمه را بگيريم و معلوم نيست چه کسی در اين معامله صاحب نفع است و چه قدرتی دارد که هزاران راننده کاميون را از سراسر کشور به يک دفتر خاص مي‌کشاند.

يکی ديگر از رانندگان می گويد: سه سال است کاميون را تحويل گرفته‌ام و 7 بار موتور تعمير کرده‌ام که 5 بار شامل گارانتی شده و 2 بار هم آزاد تعمير کرده و هر بار حدود 2 ميليون و 800 هزار تومان خرج کرده‌ام چندين بار سيم‌کشی ماشين آتش گرفته است شيشه جلو مي‌شکند و تکه‌های آن به يک باره توی سر و صورت راننده پاشيده مي‌شود درحالی که اگر شيشه شکست بايد همانجا ثابت بماند اتاق کاميون زنگ زده زيرا بدون آستر و زير کار رنگ زده‌اند، گيربکس با موتور همخوانی ندارد و خلاصه کلام پول داده‌ايم و سرطان خريده‌ايم.

يکی ديگر از رانندگان که حاضر نيست نامش را بياوريم نامه کارشناسی دادگاه اسلام آباد غرب را نشان مي‌دهد و از روی اظهار نظر کارشناسی چنين مي‌خواند: کاميون وانگ دانگ چينی برای اولين بار در ايران عرضه شده ساخت چين و از طريق گمرک بندرعباس وارد ايران شده است از نظر بين‌المللی فاقد استاندارد جاده‌ای است و در سطح کشور جزو خودروهای حادثه خير شناخته مي‌شود.

کاربرد اين خودرو کشنده نيست موتور وانگ دانگ در سال‌های1965 تا 1975 ميلادی در آمريکا توليد به دليل کيفيت پايين از رده خارج شده است تا اينکه کشور چين آن را خريداری کرده و به جای ارتقای سطح کيفيت آن را کاهش داده است.

در ادامه گزارش دادسرای اسلام آباد آمده است: کشور چين به دليل کارآيی پايين اين موتور، آ‌ن‌را به روی اتاق جديد نصب و نام آن را وانگ دانگ 300 T گذاشته و برای اولين بار به ايران صادر کرده است.

در ادامه گزارش دادسرای اسلام آباد غرب آمده است: وارد کننده ايرانی ، وانگ دانگ را با نام و آرم جعل وارد کرده و فروخته که اين مصداق عوامفريبی و استفاده از آرم شرکت‌هاى معتبر است.

يکی ديگر ازمالکان خودرو که وی نيز مايل نيست نامش برده شود مي‌گويد: مصرف سوخت و انگ دانگ در جاده های معمولی و در اصطلاح کفی به ازای هر 100 کيلومتر 50 ليتر گازوئيل و در سربالايی ها 70 ليتر است درصورتی که کاميون‌های ديگر 27 تابعه ليتر سوخت مصرف می کنند.

راننده ديگری نيز مي‌گويد: وانگ دانگ در جاده تعادل ندارد وبه نظر مي‌رسد که لاستيک‌هايش پنجر شده و اين برای رانندگی بسيار خطرناک است.
وی با اعلام اين که هر چرخ وانگ دانگ 20 پيج دارد مي‌گويد: پيچ اين چرخ‌ها باز نمي‌شود و برای اولين بار که خواستم لاستيک را عوض کنم مجبور شدم به شهر بروم و دستگاه جوش بياورم تا پيچ را حرارت داده و بتوانيم باز کنيم.
مثل گوشت قربانی شده‌ام ده‌ها راننده که هر يک به انداز يک مثنوی درددل دارند هر لحطه مرا به طرف خود مي‌کشند تا از دردهايشان بگويند گاهی با يکديگر بر سر اينکه کدام اول صحبت کند يا اينکه در ميان حرف يکديگر وارد نشوند جر و بحث مي‌کنند ديگر حرف‌ها تکراری شده اما همه در يک معنا متفق‌القول هستند و آن اينکه کاميون وانگ دانگ بدبخت‌شان کرده است.

تصميم مي‌گيرم از جمع رانندگان بيرون بيايم که يکی از رانندگان مي‌گويد: وانگ دانگ بدبخت‌مان کرده است هر چه در مي‌آوريم خرج خودش مي‌کنيم مثل آدم‌های معتاد شده‌ايم که وسايل خانه را مي‌فروشيم و خرج کاميون صفر کيلومتر می کنيم، فقط همين مانده که زندگي‌مان را هم از دست بدهيم.
گزارش از کورش شرفشاهی

9 آذر 1388

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:43 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام هاي شریعت رضوی ، قندچی و بزرگ نیا

منير طه

در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام هاي شریعت رضوی ، قندچی و بزرگ نیا که به همراه دیگر دانشجویان می‌خواستند از دانشگاه خارج شوند ، در راهروی دانشکده تیر خوردند و مردند . روزنامه هاي ‌نوكرِ دربار و ميرآخورانِ روزنامه نگار نوشتند : سربازان تيراندازيِ هوايي‌كرده بودند . از جان‌گذشته‌اي هم ‌نوشت : لابد دانشجويان بالاي درخت نشسته بودند . ندانستم چه بر جانش آمد .

تیراندازی هوایی! بجای اینکه سقف دانشکده را سوراخ کند ، سینۀ سه دانشجوی هدف گرفته را سوراخ کرد . خونی‌که برجهید و روان شد/ پنداشتی ز دیده نهان شد ؟ ــ خون است خون ، کجا شود از دیده ها نهان/ از فتنه‌ای‌که از سرِ خون بردمد فغان .

وارثین آن تیراندازی هوایی! و بلا گردانانِ بلای 28 مرداد که ملتی به ستوه آمده را گرفتار اینچنین پی‌آمد شومی کردند ، فراموش نکنند نخستين خوني كه سطح دانشگاه را رنگين كرد ، به وقتِ پادشاهِ فراريِ امريكايي بود كه با يك اردنگي به داخل دروازه شوت شد و با همان اردنگي به خارجِ دروازه اُوت . اين جوان كشي ادامه یافت تا خلافتِ ديگر جباران و نسخه برداران که وحشیانه ترینِ آن را در 18 تیر 1378 دیدیم و شنیدیم .

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

به كين‌خواهيِ يارانِ‌عزيزي كه در16 آذر1332در دانشگاه تهران‌كشته شدند.

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

هله بستيز كه گرگينة خونخوار آمد

هله آن روبهِ بگريخته از دامنِ دشت

به‌جگرخواريِ مرغانِ چمنزار آمد

هله حيوانِ كمان خورده ، كمين كردة مست

تيز دندان و برافروخته رخسار آمد

هله هشدار ، كه غوغاي كبوترها را

كف گرفته به دهان گرسِنه كفتار آمد

لاشه‌اش رفت و لَشش در گروِ لاشخوران

تيز چنگالك و با چنگكِ منقار آمد

دزدِ بگرفته‌كمين در كمرِ ظلمتِ شب

به شبيخونِ سرِ قافله سالار آمد

چنگ در سينه درافكن ، هله اين دَم بشكن

كز سرِ كوي محبت خبرِ يار آمد

خبر از مكتبِ عشق آمد و يارانِ عزيز

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

ونكوور، ششم دسامبر 2005 / پانزدهم آذر 1384

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:41 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

به گزارش خبرنگار «آینده» از پاریس

آينده : در حالی كه بسیاری از هنرمندان و فیلم‌سازان متعهد كشورمان از فقدان بودجه رنج می‌برند، یك كمدین فرانسوی كه به تازگی پس از سفری به ایران به فرانسه بازگشته، از كمك دولت ایران به خود به اندازه ساخت دو فیلم هالیوودی خبر داد.

به گزارش خبرنگار «آینده» از پاریس، هفته گذشته دیودونه، كمدین و یحیی قواسمی، رهبر حزب ضدصهیونیسم فرانسه در سفر خود به تهران با احمدی‌نژاد در محل دفتر ریاست‌جمهوری دیداری یك ساعته داشتند. این دو مسافر بازگشته از ایران روز 28 فوریه طی مصاحبه‌ای عكس‌هایی از این دیدار و موضوع سفر خود مصاحبه‌ای در محل تئاتر «من دور» همراه با نمایش عكس‌های این دیدار ترتیب دادند.

دیودونه در این كنفرانس از كمك مالی مهم دریافتی از ایران برای ساخت دو فیلم پرده برداشته و گفت: این كمك‌ها به قدری است كه می‌توان با آن دو فیلم هالیودی ساخت.

وی در مورد موضوع این فیلم‌ها اظهار داشت: یكی از فیلم‌ها در مورد بردگی سیاهان و دیگری در زمینه جنگ الجزایر خواهد بود.

دیودونه در مورد احمدی‌نژاد و حوادث بعد از انتخابات در ایران گفت: احمدی‌نژاد یك مرد ساده و مقاوم بزرگی است. به گفته وی احمدی‌نژاد در ایران بیشتر از نیكولا ساركوزی در فرانسه محبوبیت دارد و به نظر وی تظاهرات بعد از انتخابات یك تبلیغات صهیونیستی می‌باشد.

یحیی قواسمی، رئیس حزب ضدصهیونیست هم به خبرنگاران در مورد هدف سفرش به ایران گفت، به سفارت فرانسه جهت ملاقات با كلوتید ریس شهروند فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران مراجعه كرده تا دلایل بی‌گناهی را در ملاقات با وی بررسی كرده تا عفو این شهروند فرانسوی را تقاضا كند، ولی مسئولان سفارت فرانسه اجازه این ملاقات را نداده‌اند.

گفتنی است بودجه تولید یك فیلم معمولی در هالیود بین 10 تا100میلیون دلار است معادل 10تا100میلیارد تومان می باشد ومشخص نیست ادعای این كمدین فرانسوی درباره دریافت بودجه دوفیلم هالیوودی از دكتراحمدی نژاد بصورت طنز گفته شده ویا وی واقعا چنین مبلغ هنگفتی را دریافت كرده است.
احمدی نژاد و دیودونه كمدین فرانسوی، یحی قواسمی دبیر كل حزب ضدصهیونیست فرانسه

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:36 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

معاون سابق وزیر نفت : 80 درصد درآمد نفت برباد رفت

گفت و گو با اکبر ترکان، مشاور موسسه تحقیقات استراتژیک

خبر آنلاين : به گفته اکبرترکان معاون سابق وزیر نفت در امور برنامه ریزی در طول 100 سال گذشته 44 درصد از ذخایر نفتی ایران برداشت شده در حالیکه 80 درصد درآمد ناشی از فروش نفت طی این سال ها در بودجه های جاری صرف شده و تنها 20 درصد این درآمدها در بخش توسعه زیرساخت ها درکشورصرف شده است.

به گزارش» خبرآنلاین» وبراساس گفته های این مدیر باسابقه نفتی ،در حالی سال گذشته 100 سالگی نفت را جشن گرفته ایم که با وجود اظهارات مختلف کارشناسان و مسوولان در خصوص تجربه داشتن نفت در طول سالیان گذشته اما به اصلی ترین موضوع که هزینه کردن درآمد نفت در کشور بوده است پرداخته نشده و هنوز هم پول نفت بدون برنامه ریزی دقیق در بودجه های جاری صرف می شود .

وی تصریح کرد: طی 100 سال گذشته بهره چندانی از نفت برده نشده و علت اصلی این امر را باید در صرف پول نفت در بودجه عمرانی کشور جستجو کرد.

وی در گفت و گو با «خبر آنلاین » با اشاره بر آمار تولید نفت طی سالیان گذشته و تاکید بر وجود 138 میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری در ایران ، متذکر شد : درست است که ایران دارای 138 میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری است اما بخشی از این میزان را میعانات گازی ، پروپان و بوتان تشکیل می دهد به طوریکه سهم نفت خام از این میزان ذخایر هیدروکربوری در کشور 85 میلیارد بشکه است .

وزیر راه و ترابری دوران سازندگی تصریح کرد: در صورت برداشت 4 میلیون بشکه نفت در هر روز و با احتساب 85 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ، 56 سال دیگر نفت ایران تمام می شود.

براساس اظهارات وی ، این آمار در حالت خوشبینانه در نظر گرفته شده است و تنها در صورتی می توان امیدوار به داشتن نفت در 56 سال آینده بود که تزریق گاز به میادین به موقع انجام شود ضمن آنکه تولید صیانتی نیز مبنای تولید قرار بگیرد .

این در حالی است که براساس برنامه سوم و چهارم توسعه ایران از تزریق گاز به میادین نفتی خود بسیار عقب است و همین امر نیز طی سالیان گذشته باعث نگرانی کارشناسان شده است .

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:34 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

هنگامه شهيدی به ۶ سال و سه ‌ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شد، ايلنا

* تبليغ عليه نظام ، تبانی و اجتماع و عضويت در تشکيلاتی که عليه امنيت کشور اقدام نموده است و توهين به رئيس‌جمهور از جمله اتهامات هنگامه شهيدی عنوان شده است

9 آذر 88ايلنا: وکيل هنگامه شهيدی از صدور حکم شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيری موکل خود خبر داد.

محمد مصطفائی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين خبر، اظهار داشت: امروز برای پيگيری پرونده هنگامه شهيدی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردم که مدير دفتر شعبه حکم صادره عليه خانم شهيدی را به صورت حضوری ابلاغ نمود.

وی در بيان اتهامات شهيدی اظهار داشت : اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور از طريق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه ۲۳تا ۲۷ خرداد ماه که موجب اخلال در نظم عبور و مرور شهروندان و اختلال ترافيکی در شهر و ايجاد بلوا و آشوب نيز بوده است.

وکيل شهيدی ادامه داد: فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طريق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب بی‌بی‌سی در تاريخ ۲۳ خرداد و گزارش اغتشاش به شبکه مزبور و امضاء بيانيه‌های تبليغی عليه نظام از جمله کمپين يک ميليون امضا، کمپين لغو قانن سنگسار، امضاء بيانيه‌های تهيه شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقص حقوق بشر در ايران و تبيلغ عليع نظام از طريق وبلاگ نويسی از جمله ديگر اتهام خانم شهيدی است.

مصطفائی توهين به رياست جمهوری کشور را ديگر اتهام موکل خود اعلام کرد و برخی فعاليت‌های موکل خود و موارد اتهام وی را تشريح کرد

وی ادامه داد : به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰،۶۱۱،۶۰۹ و۴۷ قانون مجازات اسلامی موکلم را با اين عقيده که اخلال در نظم عمومی و اخلال در امنيت تعدد معنوی است که دادگاه مکلف است اشد مجازات را مورد حکم قرار دهد ، در خصوص تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به يک سال حبس تعزيری و بابت تبانی و اجتماع و عضويت در تشکيلاتی که عليه امنيت کشور اقدام نموده است به پنج سال حبس تعزيری و بابت توهين به رئيس جمهور به نود و يک روز حبس‌تعزيری ( جمعا به شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيری) محکوم نمود.

وکيل‌شهيدی در پايان تاکيد کرد: در موعد قانونی بيست روزه، اعتراض خود را به مرجع بالاتر يعنی محاکم تجديدنظر استان تهران تقديم خواهم نمود.

Published in: on 30 نوامبر 2009 at 6:29 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه