اعدامِ روح انگيز دهقاني و اسمر آذري

فولاد
زندگی نامه ی کوتاهی از دو انسان آزاده، عضو سازمان چریک های فدایی خلق ایران، که قبل از ۳۰ خرداد دستگیر و در تیرماه هم آن سال اعدام شدند.

روح انگيز دهقاني

در تاريخ 8 تيرماه 1360 ، رسانه هاي رژيم مرگ‌ آفرين جمهوري اسلامي خبر تيربارانِ مادر انقلابي ، روح‌انگيز دهقاني را به همراه چند مبارز ديگر پخش كردند . او دومين جانباخته از خانواده ي دهقاني است . هنگام تيرباران ، مادر دو فرزند بود . خبر اعدام اين مادر انقلابي با توجه به شناخت مردم از خانواده ي مبارز او ، خشم زيادي را برانگيخت و جلوه ي ديگري از ددمنشي هاي رژيم اسلامي را به نمايش گذاشت . روح‌انگيز دهقاني ، خواهر بهروز دهقاني و اشرف دهقاني و همسر رفيق جانباخته ، كاظم سعادتي ( همگي از اعضاي اوليه ي سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران هستند ) بود . سال ها قبل هنگامي كه صمد بهرنگي ، كتاب اولدوز و كلاغ ها – اولين كتاب از آثار جاودانه ي صمد بهرنگي – را به روح‌انگيز و همسر مبارزش كاظم سعادتي تقديم كرد . صمد در وجود روح‌انگيز ، آن چنان صداقت و شوري را ديد كه تشخيص داد تا اولين كتاب خود را به ياد او منتشر كند . گذشت زمان و زندگي مبارزاتي اين مادر انسان دوست به خوبي نشان داد كه شناخت صمد از او به خطا نرفته است .
روح‌انگيز در خانواده‌اي پرورش يافت كه شرايطِ فقر زندگي ، آميخته با روشنگري هاي مبارزاتي در درون خانواده ، در دل او كينه اي عميق را بر عليه تمامي نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و مسببين آن برانگيخته بود . او از همان ابتدا با‌ محيط كار آشنا شد . پس از اتمام دوره ي دبستان ، شرايط خانوادگي مجبورش كرد تا يك سال ترك تحصيل كرده و بعداً در حين تحصيل ، برغم سن كم از طريق انجام كارهاي دستي ، نظير ريسندگي ، در تاٌمين مخارج خانواده سهيم گردد . پيش از اتمام دوران دبيرستان و در حالي كه 17 سال بيشتر نداشت ، راهي يكي از دور افتاده‌ ترين روستاهاي آذربايجان در منطقه‌ي ارسباران گرديد . شرايط سخت معيشتي در اين دوران از يك سو و وجود رفقايي هم چون بهروز دهقاني ، صمد بهرنگي ، كاظم سعادتي و عليرضا نابدل باعث رشد هر چه سريعتر او در مسايل مبارزاتي شد . در سال 1346 روح‌انگيز با كاظم سعادتي ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج‌، دو پسر بود . يك سال بعد ، مرگ صمد تلاطمات زندگي او را شديدتر كرد . در واقع شيوه ي مرگ صمد باعث شد تا روحي ، نخستين واقعه‌ي مبارزاتي از اين نوع را تجربه كند . دوستي ديرينه‌ي خانواده ي روحي و صمد ، شهادت او تاٌثيرات مبارزاتي هر چه بيشتري را روي روحي گذاشت . با فرا رسيدن سال 49 و آغاز مبارزات مسلحانه توسط چريك هاي فدايي خلق ايران بر عليه رژيم شاه ، و با توجه به اين كه برادر او بهروز دهقاني و همسرش كاظم سعادتي از پيشگامان اين مبارزه بودند ، تحولات سياسيِ آشكاري بر زندگي او نهاده شد .
در ارديبهشت سال 50 ، رفيق اشرف ، رفيق بهروز و يكي ديگر از برادران روحي (‌محمد دهقاني) و هم چنين همسر روحي‌، كاظم سعادتي توسط ساواك دستگير شدند . كمي بعد ، كاظم كه هنوز فعاليت هايش توسط نيروهاي ساواك شناخته نشده بود و به همين علت تحت كنترل ساواك چند روزي را موقتاً در خانه خود به سر مي‌برد ، با خوردن قرص سيانور و بريدن رگ هاي دستش در حالي كه در خون خود غوطه‌ور بود ، براي اين كه مبادا ساواك اطلاعاتي را از او كسب كند با دست خود به زندگي خويش پايان داد . روح‌انگيز در حالي همسر مبارزش را از دست داد كه چند روز بيشتر از تولد دومين فرزندش نمي گذشت . در همين روزها بود كه او از خبر جانباختن برادرش بهروز ، در زير شكنجه هاي وحشيانه ي ساواك شاه مطلع شد . تمامي اين وقايع ، كينه ي عميق او نسبت به رژيم شاه را دو چندان كرد . به اين ترتيب مسئوليت دو فرزند و مادر پيرِ خانواده هم بر عهده ي روحي قرار گرفت . در سال 52 با فرار موفقيت آميز رفيق اشرف دهقاني از زندان ، رژيم شاه او را به همراه مادرش دستگير و روانه سلول كرد . مزدوران شاه نه تنها فرزند شيرخوار روحي را از او جدا كرده بودند ، بلكه اجازه ملاقات با بستگانش را نيز به او نمي دادند . روحي 3 ماه را به همين ترتيب در زندان گذراند . در جريان اوج گيري مبارزات مردم بر عليه رژيم شاه ، روح انگيز در تمامي تظاهراتي كه در تبريز برپا مي شد ، فعالانه شركت مي‌كرد . با سرنگون شدن شاه و استقرار رژيم اسلامي ، روح‌انگيز خيلي زود به ماهيت ضد انسانيِ رژيم جمهوري اسلامي پي برد و تمامي امكاناتِ زندگي خويش را در صفوفِ چريك هاي فدايي خلق ايران به كار گرفت . خانه او به خصوص براي نيروهاي فعال سازمان در كُردستان به صورت يك پشت جبهه در آمده بود . در اين هنگام روحي در چارچوب موج اخراج ها و پاك سازيهاي رژيم اسلامي ، مانند بسياري از آموزگارانِ متعهد ديگر شغل خود به عنوان يك آموزگار را از دست داده بود . اما با تمام وجود تمامي امكانات زندگي اش را در خدمت پيشبرد هداف مبارزه‌ و منافع توده ها قرار داده بود . با تشديد يورش رژيم جمهوري اسلامي ايران به جنبش توده ها سرانجام روح‌انگيز دهقاني توسط رژيم اسلامي دستگير و در تير ماه سال 60 . قلب اين مادر انقلابي در مقابل جوخه هاي آتش مزدوران اسلامي از تپيدن باز ايستاد .
او هنگام اعدام نيز از مقاومت دست بر نمي‌داشت و در صحنه‌ي اعدام مرتباً بر عليه جمهوري اسلامي شعار مي‌داد . شكنجه‌گران قبل از اعدام از او خواستند كه وصيت‌نامه اش را بنويسد‌. روحي تنها به نوشتن چند سطر بسنده كرد و آن اين كه تمامي امكانات مرا به خواهرم اشرف بدهيد تا در مبارزه بر عليه رژيم جمهوري اسلامي از آن استفاده كند .

اسمر آذري
تير باران : 30 تيرماه 1360
اسمر آذري ( كه به اشتباه اصغر آذري نوشته شده ) در شهريور ماه سال 1339 در خانواده اي زحمتكش در روستاي يام مرند در آذربايجان به دنيا آمد . در جريان جنبش توده ها در سال هاي 56 – 57 ، فعالانه در مبارزات مردمي شركت كرد . در اين زمان او يك دانش‌آموزِ نوجوان بود كه در مسايل مبارزاتيِ محيط تحصيل خود بسيار فعال و پرشور بود . در آن ايام در اثر فعاليت هاي اسمر در راٌس جنبش دانش‌آموزان در مدرسه ، موفق شدند تا نه تنها مدير مدرسه -‌كه عنصري وابسته به رژيم شاه بود‌- را از مدرسه اخراج كنند بلكه نام مدرسه را تا مدت كوتاهي از دبيرستان امير نظام به دبيرستان اشرف دهقاني تغيير دهند . با اسقرار رژيم اسلامي ، اسمر با هواداري از چريك هاي فدايي خلق هم چنان به معاليت هاي سياسي خود ادامه داد . او با ترتيب دادن برنامه هاي كوهنوردي به طور دست جمعي‌، با پخش و توزيع اعلاميه‌ها و نشريات سازمان در سطح شهر تبريز و‌… كوشيد تا در رابطه‌ي هرچه فعالتر و نزديك‌تري با سازمان قرار گيرد . بخش ديگري از فعاليت‌هاي او‌، شركت در اعتراضات خانواده‌هاي زندانيانِ سياسي در جلوي زندان تبريز بود . در جريان اين اعتراضات‌، خانواده‌هاي زندانيان سياسي به ماشين‌هاي مزدوران رژيم حمله كردند و در جريان اين حركت‌، اسمر داديار و معاون دادستان تبريز را كتك زد . با اين حركت او شناخته و توسط نيروهاي رژيم دستگير شد . پس از دستگيري ، رفيق اسمر آذري تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار گرفت‌. در جريان محاكمات فرمايشي سال هاي 60‌، او در مقابل فحاشي هاي موسوي تبريزي ، سيلي‌اي به گوش او نواخت كه عمامه‌اش از سرش به زمين افتاد‌. او به حبس ابد محكوم شد‌. فعاليت‌هاي اسمر در زندان نيز قطع نشد . پس از وقايع خرداد ماه سال 60 و تشديد شرايط ترور و اختناق در جامعه ، مزدوران رژيم ، اسمر را كه قبلاً به حبس ابد محكوم شده بود در تاريخ 30 تيرماه سال 60 تيرباران كردند‌. بعداً زندانيان سياسيِ ديگر نقل كردند كه اسمر حتا در موقع اعدام نيز سرود «‌اي پرچمدار ستمكشان‌..» را مي‌خوانده‌. او مانند صدها هزار مبارز ديگر تا آخرين لحظه‌ي زندگي در مقابل رژيم سياه و مرگ‌آفرين جمهوري اسلامي تسليم نشد‌.

Advertisements
Published in: on 8 اکتبر 2010 at 6:14 ق.ظ.  Comments (15)  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2010/10/08/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%90-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%b1-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%8a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

15 دیدگاهبیان دیدگاه

 1. هشدار مهم امنیتی درباره لینک های آلوده رژیم

  رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه برای آن که پیش از مردن دست و پائی بزند به یاری هکرهای خودفروخته ای که نام ارتش سایبری را به خود گذاشته اند ترفند نوینی را در شبکه اینترنت به کار گرفته است. مزدوران رژیم اهریمنان دوزخی لینک های آلوده ای را مربوط به سایت xxx.salehat .ir به وبلاگ ها و وبسایت های ضد رژیم می فرستند. در ظاهر این لینک ها پس از کلیک بر روی آنها بیننده را به صفحاتی درباره نایب امام زمان بودن خامنه ای و یا آمدن امام زمان به خواب فلان آخوند و گفتن این که امام زمان پرچم اسلام را پس از ظهور به دست خامنه ای خواهد داد و پرت و پلاهای چرندی از این دست می برند اما پس از کلیک بر روی این لینک ها فایلی با اندازه دویست کیلوبایت بر روی کامپیوتر بیننده نصب می شود. مکانیسم این فایل مخرب Root Kit بوده و کارکرد آنKey Logger است. به زبان ساده پس از نصب این فایل مخرب، شما پس از On Lineشدن هر کلیدی را که فشار دهید به مراکز اطلاعاتی رژیم مخابره خواهد شد. با این ترفند رژیم تاکنون چند وبلاگ نویس را شناسائی و دستگیر کرده است و شما اگر می بینید وبلاگی از کار افتاده است شاید برای دستگیر شدن نویسنده آن پس از شناسائی بوده است. این فایل مخرب هرگز با آنتی ویروس های کامپیوتری شناسائی نمی شود چون مکانیسم آن Root Kit است نه ویروس کامپیوتری. از این روی شایسته است که:

  1- شما اگر وبلاگ نویس هستید و یا وبسایتی را می گردانید لینک های آلوده xxx.salehat.ir را از وبلاگ یا وبسایت خودتان پاک کنید.
  2- همه دوستانتان را از این ترفند نوین هکرهای خودفروخته رژیم آگاه کنید.
  3- اگر با این لینک ها برخورد کردید هرگز بر روی آنها کلیک نکنید.
  4- شما اگر به هر دلیل بر روی این لینک ها کلیک کرده اید بیدرنگ همه هاردتان را فرمت کرده و سیستم عاملی را که با آن کار می کردید از نو نصب کنید.
  5- پیش از پاکسازی کامپیوترتان هرگز On Line نشوید.
  6- دانش خودتان را درباره فایل های Root Kit افزایش دهید.

 2. کارنامه ( محمدعلی نصرتی ) دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

  http://leisuremind11.wordpress.com/2011/03/08/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4/#respond

 3. روحشان شاد وگرامی باشد

  • روحشان شاد وگرامی باشد

 4. مزدوران شهر تبريز

  http://shekarebasiji.com/2011/02/26/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2/

 5. فهرست بیش از هزار آخوند تبریزی

  تخمین زده می شود که کمابیش هزار و پانصد آخوند در شهر تبریز جای گرفته اند، گروهی از این آخوندها از کارگزاران رژیم ولایت فقیه هستند، گروهی دیگر از کارگزاران رژیم نیستند اما از راه دین نان مفت می خورند، روشن است که در فردای ایران آزاد و پس از آن که رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نیست و نابود شد ولاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ پرتاب شد بدون چون و چرا باید دستگاهی به نام روحانیت برچیده شود، ستمگران به کیفر برسند و دیگر کسانی که از راه دین مفت خوری می کنند عبا و عمامه را کنار گذاشته و به دنبال پیشه ای آبرومندانه باشند، با در نظر داشتن این که در هیچ کجای دین اسلام گروهی به نام روحانی وجود ندارد و در زمان پیامبر اسلام عنوان هائی مانند روحانی، ایة الله، حجة الاسلام، مجتهد، مرجع تقلید، ملا ، آخوند، طلبه، روضه خوان، نوحه خوان، مرثیه خوان، مداح و ………. وجود نداشتند و دستگاه روحانیت و مفت خوری از راه دین در زمان فرمانروائی پادشاهان صفوی با الگوبرداری از دستگاه روحانیت مسیحیان کاتولیک برپا شد، در فهرست زیر نام و نام خانوادگی بیش از هزار آخوند که در تبریز جای گرفته اند آمده است، این فهرست کامل نیست و شما اگر تبریزی هستید این فهرست را کپی کنید و در تکمیل آن بکوشید و بهتر است این فهرست را در برنامه اکسل جای دهید و در برنامه اکسل ستونی برای نام خانوادگی، ستونی برای نام، ستونی برای نشانی و ستون هائی برای کد پستی و شماره تلفن و مانند آن بسازید و بهتر است در برنامه اکسل برای هر یک از حروف الفبا یک کاربرگ جداگانه را به کار ببرید، اگر وبلاگ و وبسایتی را می گردانید این فهرست را در آن جای دهید و در فرستادن آن به وبلاگ ها و وبسایت های دیگر بکوشید:

  آ

  آخرتی محرم | آخوندی عبدالعلی | آذری عبدالله | آراسته جواد | آرباطانی اکبر | آریان نژاد محمد | آزادان بلال | آزادگویان یونس | آستمالی محمد | آسمانی امیر | آصفی تبریزی محمد | آقائی ربعلی | آقاجانی علی اصغر | آقاجانی مجید | آقازاده علی | آقازاده نجف | آلانقی حسن | آل محمد سیدرسول | آل محمد سیدمحمدتقی | آل هاشم سیدتقی | آل هاشم سیدمحمدعلی | آهنگری صادق | آهنگری بخشایش بهلول

  ا

  ابراهیم پور محسن | ابراهیم نژاد محمد | ابراهیمی سلیمان | ابراهیمی عبدالکریم | ابراهیمی فر محسن| ابوالقاسمی نوحی عبدالصمد | احسانی طاهر | احمدپوری بقا محمدحسین | احمدوند علی محمد | احمدی سیدمحمد | احمدی صفر | احمدی عبدالوهاب | احمدیان محمدعلی | اخوان علی اصغر | ادیب علی | ارجمندی بشیر | ارضی تقی | ارمغانی کلوانق ابراهیم | استادی علی | استادی محمد | استادی میرصادق | اسحاقی حسن | اسدپور محمد | اسدی احمد | اسدی جلال | اسدی حاجی | اسدی حسین | اسدی رضا | اسدی محمد | اسکندری حسین | اسکندری میکائیل | اسکوئی سیدرضا | اسلامی احمد | اسلامی عبدالعلی | اسلامی عبدالله | اسلامی هادی | اسماعیل زاده تسوجی عبدالله | اسماعیلی اسرافیل | اسماعیلی قربانعلی | اسماعیلی علی | اسماعیلی محمد | اسماعیلی نعمت | اسماعیلی زگلوجه سیدحسن | اسماعیلی مقصودلو حسین | اشکریز حق رسول | اصغرپور رحیم | اصغر زاده سلیمان | اصغری طالب | اصغری مونقی عبدالحسین | اصغری میاردان احمد | اصغریان حسن | اصلانی مصطفی | اصلی حسن | اصلی علی اکبر | اصلی نژاد سیدحسن | اصولی پارامی عبدالله | اطهری مقدم علی | اعتمادی جبرائیل | اعتمادی میرعلی اکبر | اعتمادی محمدصادق | اعتمادی محمدباقر | اعتمادی محمدعلی | اعتمادی خواجه ای مصطفی | اعتمادی رسولی صادق | افتخاری عنصرودی علی | افشار صمد | اقبالی محمد | اقدسی رسول | اقدمی خامنه رسول | اکبرپوراخوان علی اصغر | اکبرنژاد توکل | اکبری سیدمحمود | اکبری محبوب | اکبری احمد | اکبری محمدعلی | اکبری حسین | اکبری آرباطان احمد | الموسوی سیدمحمد | النقی سجودی میرحمزه | النقی سجودی میرنقی | الهامی رضا | الهامی علی | الهی اصل مصطفی | الهی قزلجه ای علی | امامی ابوالقاسم | امانی قدیم ابراهیم | امجدی رضا | امیرفاطمی سیدحمزه | امیری حسن | امیری حسین | امیری سعید | امینی رضاقلی | انتصاری سام | انتظاری صادق | انتظاری صفرعلی | انتظاری اصل مجید | انتظاری حق مجید | انزابی محمد | انصاری عادل | انصاری علی | انوری احمد | اورنگی علی اصغر | اولیائی محمد | اهرابیان کاظم | اهری بیوک | اهری عیسی | ایزدی علی | ایزدیان امید | ایمانپور جواد | ایمانی محمدکاظم | ایمانی یامچی محمد

  ب

  باباپور سلطانعلی | باباپور ورزقانی عبدالعزیز | بابازاده شهسواری حسن | بابازاده شهسواری یدالله | بابائی خیرالله | بابائی عباس | بابائی محبوب | بابائی محمود | بارعی کمال | باقرزاده اسد | باقری علی | باقری موسی | باقری بنابی عبدالحمید | باقری بنابی عبدالمجید | بایرامی علی | بجانی روح الله | بخت آور مهدی | بخشایشی بهلول | بخشایشی حسین | بخشایشی علی اصغر | بخشایشی مهدی | بخشی حسن | بخشی محمد | بخشی زاده داود | بدیعی نقی | برزگر محمد | برقی علی اصغر | برگی رسول | برومند یوسف | بشیری حسین | بصیری مرتضی | بکائی محمدرضا | بلاغی سیدحسین | بلاغی محمد | بلاغی مبین سیدرضی | بلندی سیدعبدالعظیم | بلندی سیدمصطفی | بلوکی رحیم | بنابی مصطفی | بنی فضل حمید | بنی هاشمی سیدهادی | بهربیگی حسن | بهربیگی علی اکبر | بهروز حسن | بهروزی سرند محمدحسین | بهروزی سرند مرتضی | بهشتی سیدکاظم | بهشتی سیدمیرعلی اصغر | بهمنی علی | بیگ محمدی محمدرحیم | بیگی جعفر | بیگی مینقی عبدالله

  پ

  پارامی بیت الله | پارامی نجف | پاسدار بخشایشی حیدر | پاشازاده فرید | پاوندی حسین | پدرام میرحمزه | پرسیان محمد | پزشکی مدرس حسین | پسیان بیت الله | پسیان هادی | پناهی اسماعیل | پوراحمدی سیدرضا | پوراسماعیل مسقرانی اسماعیل | پوراکبرسرائی محمد | پوراکبری محمد | پوربابا اسد | پورتقی سیدعلی | پورحسن محمد | پورداننده احمد | پوررادی علی | پورصدقی آلانق حسین | پورعطا حبیب الله | پورعطا حمدالله | پورعلی علی | پورمحمدی محمدتقی | پورمیررضا سیدحسن | پورمیررضا سیدمحسن | پورمیسور حسن | پوریوسف محمد | پولادی هروی ابراهیم | پیشنمازاکبری احمد

  ت

  تاج خواه قاسم | تاری اسرافیل | تاری زاده محرم | تاریوردیزاده محمدعلی | تازه جوان جواد | ترابی میرحمزه | تسوجی غلامعلی | تقوی سیدیحیی | تقوی کلجاهی صادق | تقی زاده حسن | تقی زاده حسین | تقی زاده مطلق سیدهادی | توحیدی محمدعلی | توحیدی محمود | توسلی جعفر | توکلی نقی | تهذیبی علی | تیزدست علی

  ث

  ثقفی سیدمحمد

  ج

  جاویداقدم سیداحمد | جاهدی علی | جباری حسین | جدیدبناب علی | جدیدی مهدی | جعفری جواد | جعفری عبدالله | جعفری عبدالمجید | جعفری علی اصغر | جعفری وهاب | جعفری کریم | جعفری تبار مجید | جعفریان رسول | جعفریان اسکوئی علی اصغر | جلالی محمد | جلالی مهدی | جلالی خواجه عبدالکریم | جلالی لیقوانی سلمان | جلالی نوبری جلیل | جلالی نوبری حسین | جلیل پور حسن | جلیلی خلیل | جلیلی سیدمحمد | جناب زاده علی | جوادی جعفر | جوادی حامد صمد | جوادی فام غلامرضا | جوادی قزقپان علی اکبر | جودت عبدالصمد | جودی اسلام | جوهری اسد | جوهری یحیی | جهان حسن | جهانگیری علی | جهدی حسن | جیوادخسروشاهی غلامحسین

  چ

  چاپاری راثی سیدبیوک | چاووشی سیداسلام | چاووشی سیدرسول | چاووشی سیدکاظم | چاووشی یوسف | چیت چیان بیوک

  ح

  حاج محمدی محمد | حاجتی موسی الرضا | حاجی زاده جواد | حاجی زاده علی | حاجی زاده کریم | حاضری علی | حافظ زاده محمد | حامدی حمید | حامدی عبدالحمید | حامدی عبدالرحیم | حامدی مقدم رحیم | حبیب زاده مرندی ابوطالب | حبیبی حسن | حبیبی حسین | حبیبی عبدالمجید | حبیبی فاضل | حجازی سیداصغر | حجازی عباس | حججی سیدسجاد | حدادی التفات | حسن پور عباس | حسن پور علی | حسن پور محمد | حسن زاده ایوب | حسن زاده رضا | حسن زاده رمضان | حسن زاده مصطفی | حسن زاده یوسف | حسن زاده سرای علی | حسن زاده سرای غلامعلی | حسن زاده سرای غیبعلی | حسن زاده سرای محسن | حسنی حسن | حسنی اهری علی | حسنی زنگبار حسن | حسنی زنگبار حسین | حسین زاد نوین مجید | حسین زاده اسماعیل | حسین زاده رحیم | حسین زاده عیسی | حسین زاده ناصر | حسین زاده نوروزعلی | حسین زاده اصل اسحاق | حسین زاده کریمی محمدرضا | حسین نژاد قربان | حسینی سیدابراهیم | حسینی سیدجلال الدین | حسینی سیدشهاب الدین | حسینی سیدصابر | حسینی موسی | حسینی سیدمیرخطیب | حسینی سیدیعقوب | حسینی میررحیم | حسینی سیدجعفر | حسینی اسفهلانی سیدمحمدعلی | حسینی اسنجان میر حسین | حسینی طباطبائی سیداحمد | حسینی نامی سیدجمال | حشمتی علی | حصاری احمد | حضرتی غفور | حضرتی قدرت | حقی محمد | حقیقی حسین | حکم آبادی قاسم | حکمتی علی اکبر | حکیمی جلیل | حکیمی فر روح الله | حمامی محمد | حمزوی کاظم | حمزوی سیدمیراسدالله | حمزه ای محمد | حیدری الیاس | حیدری حیدر | حیدری علی اکبر | حیدری ولی الله | حیدری آملی علی | حیدری فر مجید

  خ

  خادم حسینی ابراهیم | خاکی بیوک | خاکی حسین | خاکی مسعود | خان محمدی اسماعیل | خدادادی اللهوردی | خدادادی کمال الدین | خداکرمی ابوعلی | خرمی حبیب | خسروشاهیان سیدهادی | خلخالی سیدمحمدعلی | خلیل پورجلالی جلیل | خلیل زاده خلیل | خلیلی صمد | خلیلی محمد | خمارلو عباس | خوبیاروند محمدحسین | خوش زبان مرندی رضا | خوش فهم عبدالجلیل | خوئی عبدالناصر | خیابانی مهدی | خیریان عبادالله

  د

  داداش زاده داود | دادیزاده علی | دانش رحیم | دانش راثی سیدعلی | دانشمند یعقوب | دباغ نیکو خصلت امیر | درخشی صابر | دروازه ای سیدمهدی | دوزدوزانی یدالله | دهقان جواد | دهقان علی | دهقان علی اصغر | دهقان محمدعلی | دیانتی محمود | دیانتی مرتضی | دینوری احمد | دینوری محمد | دینی نعمت

  ذ

  ذاکر حسین | ذاکر محمد | ذاکری اکبر | ذاکری عبدالصمد | ذاکری علی اکبر | ذاکری مجید | ذبیحی مصطفی

  ر

  راثی فتاح | راثی ناصر | راثی باغمیشه سیدعلی | راثی سرائی جلیل | رادنیک علی | رادنیک مهدی | رافی محمدحسین | راهرو خطیبی علی | ربانی علی | رثائی حیدر | رثائی عبدالله | رحیقی حسنعلی | رحیمی بشیر | رحیمی غلامرضا | رحیمی محمد | رسولی عباس | رسولی مجید | رشتبری امیر | رضانژاد محمدحسین | رضائی اصغر | رضائی طاها | رضائی طاهر | رضائی تیرآبادی حسن | رضوانی رضا | رضوانی علی | رضوانی محمدرضا | رضوی سیدرضا | رضوی زاده سیدمیر حبیب | رفیعی سیدرضی | رفیعی علی | رفیعی محمدرضا | رفیق مقصود | رقیمی حسن | رقیمی علی | رقیمی کیا غلامحسین | رنجبر عین الله | رنجی ولی | روحانی حمید | روحانی محمد | روحانی حسینی سیدداود

  ز

  زاده گمندی علی | زارع پور نصیر | زارع زاده نجفی لطف الله | زارعان علی | زارعی رحیم | زارعی زین العابدین | زارعی صادق | زارعی آلانق حسن | زاهدی اسدالله | زاهدی فضل الله | زاهدی حق قربان | زبردست جواد | زحمت دوست یونس | زرافشان هدائی سیدکریم | زعفرانچیلر سیدکاظم | زگلوجه سیدحسن | زگلوجه میرمحمود | زمانی عبدالصمد | زواری علی | زهدی قره بابا علی | زینال زاده محمد | زینالی حسن | زینالی محمود | زینالی عظیمی جواد

  س

  سابقی علی | ساجدی اکبر | سارخان زاده نمروری علی | ساسانی صفرعلی | ساسانی محمد | ساعی امند حسن | ساعی امند حسین | ساقی ثمر خزان اباصلت | سالک جدی علیرضا | سالک جدی محمدعلی | سبحانی اصل حسن | سبحانی نیا محمود | سجادی علی | سخائی اسدالله | سرائی عبدالرحیم | سرائی مجتبی | سرائی مصطفی | سربازوطن محمود | سرخابی محمد | سعدیان ابراهیم خلیل | سعدیان حسین | سعیدی عباس | سعیدی علی | سعیدی سیدمهدی | سعیدی آلانق حسن | سقائی مجید | سلامتی کاظم | سلطانی حبیب الله | سلطانی حسن | سلطانی حسنعلی | سلطانی مالک | سلطانی محمدحسین | سلطانی محمدمهدی | سلطانی حسین | سلطانی مهدی | سلیمی احمد | سلیمی بهروز | سلیمی موسی | سنائی فر مصطفی | سیاهی ستار | سیدابوالحسنی سیدفاضل | سیداهری سیدبیوک | سیدبهاءالدینی سیدطاهر | سیدحیدری سیدحسن | سیدرحمانی سیدجواد | سیدرزاقی سیدسجاد | سیدرفیعی بنی صادقی سیدمیرعزیز | سیدسیلابی سیدهادی | سیدطاهری سیدبهاءالدین | سیدطاهری سیدجعفر | سیدطاهری سیدضیاءالدین | سیدعباسی سیدسجاد | سیدمهدوی اقدم سید حسن | سیدمهدوی اقدم سیدحمید | سیدی سیدآقا | سیفی حسن

  ش

  شادبادی ابوطالب | شادبادی اروج | شادبادی عبدالستار | شادبادی علی اصغر | شاطرهجرانی علی | شالچیان ناظری علی اکبر | شامی زاده بهروز | شامی زاده عبدالله | شاهدی رسول | شاهگلی ستار | شاهگلی محرم | شتربانی سیدفاضل | شجاعی علی | شجاعی قدرت | شرافت سیدابوالقاسم | شربیانی مجید | شرقی محمدعلی | شریعت آلانقی ابوالحسن | شریعتی اسکندر | ششگلانی علی | شعبانی حسن | شفائی فتح الله | شکرنژاد جواد | شکری علی | شکری مراد | شکوهی احمد | شکیبا محمد | شمسی جعفر | شهباززاده پارامی بیت الله | شهریوری عباسعلی | شیخ الاسلامی میرمحمد | شیخ علیپور حمید | شیخ علیپور مجید | شیرعلیزاده شجاع الدین | شیرزه حق محمدحسین | شیرینی محمد

  ص

  صادق پور محمدرضا | صادقی ابوالفتح | صادقی ابوالفضل | صادقی عباسعلی | صادقی فتاح | صادقی کریم | صادقی محمد | صادقی محمود | صادقی یدالله | صادقی پور سیدحسین | صادقی پور محمود | صادقی مهر غلامرضا | صادقیان صادق | صالحی حسن | صالحی قربان | صباغی یوسف | صبری آذرشهری حمید | صبری حامد صادق | صحیفه حسن | صحیفه میرحسین | صدر سیدحبیب | صدر سیدمیرحسن | صدرموسوی گرگری سیدزین العابدین | صدری عباس | صدری کندجانی اسماعیل | صدری کندجانی محبوبعلی | صدری مراغه حسن | صدقی غلامعلی | صدقی آذر حسن | صدیق حسین | صدیق مصطفی | صدیق سرابی عبدالله | صدیق هیق میراسماعیل | صفایی میکائیل | صفری فریدون | صفری نقی | صفوی سیدمحمود | صفوی خلجان سیدمیرکلام الله | صلاح زاده محمد | صلاحی حافظ | صلاحی محمد | صمدپور رضا | صمدانی اقدم سیدجواد | صمدی آصف | صمیمی اسکوئی سیدعلی | صوتی عبدالله | صیامی حسن | صیامی حسین

  ض

  ضیائی اسدالله

  ط

  طالبی علی | طالبی نعمت | طاهرزاده سلمان | طاهری حسن | طاهری سیدصمد | طاهری عیسی | طاهری یحیی | طباطبائی سیدحسین | طباطبائی سیدمحمد | طباطبائی سیدنادر | طباطبائی کهنموئی سیدعلی | طریقت علی اکبر

  ظ

  ظهیری عنصرودی حسن

  ع

  عابد علی اکبر | عابدزاده محمود | عابدپور اسمعلی | عابدی خلیل | عابدی عباسعلی | عابدی محمد | عابدی محمود | عابدین زاده احمد | عابدینی جعفر | عابدینی قنبر | عابدینی محمد | عادلی سیف الله | عالمی خلیل | عالمی یحیی | عالمی دیزج احمد | عالی مهدی | عاملی حسن | عبادی بابا | عبادی هادی | عبادی زین العابدین | عبادی جواد | عباس زاده عباس | عباس زاده سعید | عباس زاده اهری خونیقی حسن | عباس زاده اهری خونیقی علی | عباسی رجبعلی | عباسی اصل شفیع | عباسی پارام نجف | عبدخدائی محمدهادی | عبدالله پور عبدالله | عبدالله زاده خلیل | عبدالله زاده عبدالرضا | عبداللهی رسول | عبداللهی محمدعلی | عبداللهی مطلب | عبداللهی نمروری علی | عبدل پور احد | عبدی مقصودلو محمدابراهیم | عدالت حسن | عدالت خواه ابوالحسن | عدالت خواه عبدالحمید | عدالتی حسین | عرفانی ابراهیم | عرفانی سیدمحسن | عزتی محمدحسین | عزیزی حسین | عزیزی علی حسین | عزیزی یونس | عسگری عبدالله | عسگریان هدایت | عصری علی اکبر | عطائی حبیب الله | عطائی حمدالله | عظمائی علی | عظیمی جمال | عظیمی جواد | عظیمی زینال | عظیمی حمید | علائقی میرحسن | علامی جواد | علمی احمد | علمی حسن | علمی عبدالحمید | علمی سرای کاظم | علمی لیقوان محمد | علوی مهدی | علوی حامدشربیانی سیدجلال | علوی حامدشربیانی سیدمحمد | علیاری سلطانعلی | علیانسب سیدحسن | علیپور سجاد | علیپور عزت | علیپور علی | علیپور مجتبی | علیپور مجید | علیدوست آلانق ابراهیم | علیدوست آلانق محمد | علیزادگان علی | علیزاده عبدالرحمان | علیزاده عبدالله | علیزاده مجید | علیزاده محمد | علیزاده محمدعلی | علیزاده غریبدوستی عمران | علیزاده نوری سیدجواد | عمادالشریعه محمد | عمادی میرتقی | عهدنوزرنق کریم

  غ

  غروی توتونچی احمد | غروی علیاری جواد | غرویان محسن | غفاری سیدعلی | غفاری غفار | غفاری مجید | غفاری سیدمحمد | غفاری میرحمزه | غفاری میرعزیز | غفاری میریونس | غفاری هادی | غلامی غلامرضا | غلامی بهادر عباسعلی | غلامی سرای محمود

  ف

  فاتح مجید | فاتح پور حسن | فاضلی سعید | فاطمی میرحمزه | فاطمی محمد | فاطمی رضوی میربیوک | فاطمی نیا محسن | فائضی میرحسین | فتاحی قادر | فتاحی قاسم | فتحی حسین | فتحی رضا | فتحی علی اصغر | فتحی هدایت | فخرنیا حسین | فراقی ابراهیم | فراهانی فرد سعید | فراهی بخشایشی بلال | فرج اللهی فرج | فرج اللهی شربیانی سیدجلال | فرج زاده سیدکاظم | فرج زاده مرادعلی | فرجی علی | فرجی برحق محمدعلی | فردوس محمدعلی | فردی علی | فرزانه علی | فرشباف نژادی محمود | فرشی حسن | فرقانی عبدالله | فروتن سرائی اسحاق | فروغی محمود | فریدعصر غلامحسین | فضلی سیدجلال الدین | فقری رضا | فقهی حسین | فقیه میرسلیمان | فقیه خلجانی سیدمحمود | فقیه نمروری احمد | فلاحی اسدالله | فلاحیان جلال | فؤادیان محمدعلی | فهیمی عنصرودی علی | فیروزی حسین | فیروزی محمدعلی | فیضی خواه حسین | فیضی زاده اباصلت

  ق

  قائمی باقر | قائمی آذر عبدالرحیم | قادری مهر عزیز | قادری مهر نصرت الله | قاسم زاده ذاکر | قاسمی علی اکبر | قاسمی پور سیداسلام | قاضی طباطبائی سیدمحمدتقی | قدردان محمدحسن | قدوسی حسین | قدیمی رحیم | قربانی قربان | قریشی سیداکرم | قلعه بانی علی | قلی خانی علی | قلیزاده غلامعلی | قلیزاده یدالله | قنبری علی | قنبری همت | قندکاران اسماعیل | قویدل اسماعیل | قویفکر رضا | قهرمانی حیدر | قهرمانی عزیز

  ک

  کاظم زاده حسن | کاظم زاده عبدالله | کاظمی موسی | کاظمی فرج الله | کاظمی موسوی سیدحسن | کاظمی موسوی سیدکاظم | کامرانی عبدالله | کاوشی رضا | کتابی اللهوردی | کرمانی ابوالفضل | کرمانی سیدحسین | کرمانی میرآقا | کرمی محمد | کریم زاده هادی | کریمی محمد | کریمی محمدرضا | کسب دوست حسن | کلامی تقی | کلامی حسن | کلامی نقی | کماری سیداسدالله | کماری صادق | کماری عباسعلی | کماری سیدمجید | کمالی عباس | کمالی وحدت محمد | کنعانی حیدر | کوچه باغی محمد | کوکبی سیدموسی | کوه کمری سیدمحمد | کیانی حسین

  گ

  گردشی جواد | گل محمدی علی | گنبدی علی | گوگانی حسین

  ل

  لاهوتی کرکج عزت الله | لایق محمدتقی | لطف الله پور جواد | لطفی تقی | لطفی وند محمود | لمسه چی جعفر | لیلابی سیدمیرعلی اصغر

  م

  متعلم موسوی سیدحسین | مجاوری غیبعلی | مجاهدی جعفر | مجاهدی علی اکبر | مجتهدزاده محمدتقی | مجتهدشبستری محسن | مجتهدی حمید | مجدی قراملکی عین الله | محدثی صمد | محرابی عبدالکریم | محرمی علی | محرمی غلامحسین | محصلی احمد | محصلی نورالدین | محقق محمدحسین | محقق نیا قربان | محمدزاده احمد | محمدزاده داود | محمدزاده عزت الله | محمدپوران حسن | محمدخواه عزت الله | محمدزاده جمالیان یوسف | محمدلو محرم | محمدی اسد | محمدی ایوب | محمدی عزت | محمدی محرم | محمدی محمد | محمدی موسی | محمدی همت | محمدی پارامی جعفر | محمدی پارامی ابوالقاسم | محمدی شعار امیر | محمدی نسب سیدباقر | محمدی نسب عبدالغنی | محمدیان احد | محمدیان محمدتقی | محمدیان محی الدین | محمودی حمید | محمودی عبدالرحمان | محمودی نمرور رحیم | محمودی هروی علی اکبر | محمودیان حمید | مختاری حسینعلی | مختاری حیدر | مختاری میرحمزه | مختاری حسین | مداحی سرکش علی | مدادی رضا | مداری آلانق سیدطاهر | مددی تقی | مددی حبیب الله | مددی حمید | مددی فیض الله | مددی عزت الله | مددی علی اشرف | مدرس رفیع | مدرس بخشایش عبدالاحد | مدنی تبریزی سیدیوسف | مرادزاده رضا | مرادپور قربانعلی | مرادی بایرام | مرادی رضا | مرتضوی سیدجلال | مرعشی سیدجواد | مرعشی نجفی سیدشمس الدین | مرعشی نجفی سیدمحمد | مرعشی نجفی سیدمحمدحسین | مرعشی نجفی سیدمهدی | مرندی علی | مرندی علی اکبر | مرندی قدوسی محمدعلی | مسعودنیا مختار | مشهوری محمد | مشهوری نظری رسول | مشهوری نظری وحدت | مصطفائی مرتضی | مصطفائی مصطفی | مصلح محمدرضا | مطهری احمد | مطهری نژاد عبدالحسین | مظلومی خلجانی سیداسماعیل | مظلومی خلجانی سیدمهدی | معرفت محمد | معرفت محمود | مفتخری هریس کمال | مقامی عبدالرحمان | مقدس پور سیدعلی | مقصودلو محمد | مقصودیلر هادی | ملازاده کامران | ملازاده محمد | ملائی بهرام | ملائی قاسم | ملتجائی علی | ملکی علی النقی | منافی محمدرضا | منافی پور جلال | منطقی باقر | منوری علی اصغر | موحدی علی | موحدی محمدعلی | موحدی یعقوب | مودتی سیدرضی | موسوی ابراهیم | موسوی ابوالقاسم | موسوی ستار | موسوی شمس | موسوی صمد | موسوی طاهر | موسوی طه | موسوی عباس | موسوی عبدالصمد | موسوی غفار | موسوی فضل الله | موسوی کمال | موسوی محمد | موسوی میرآقا | موسوی میرحمید | موسوی میرقاسم | موسوی میریاسین | موسوی میریوسف | موسوی منیر | موسوی نصرت الله | موسوی یعقوب | موسوی آغداشی میرمحسن | موسوی آقداش ابوالفضل | موسوی اصل اسماعیل | موسوی اصل میرابوالفضل | موسوی اقدم میرآقا | موسوی پاکزاد میرعلی اصغر | موسوی تبریزی حسن | موسوی تبریزی حسین | موسوی تبریزی محسن | موسوی تیرآبادی حسین | موسوی حمزه صادق | موسوی زاده صادق | موسوی زمزم میرسجاد | موسوی شربیانی بیوک | موسوی شناس عباس | موسوی شناس محمد | موسوی صدیق فاضل | موسوی فهری علی | موسوی فهری میرحسین | موسوی ملکی میرحمید | موسوی نهند حسن | موسوی هروی احمد | موسوی هروی باقر | موسوی هشترودی باقر | موسویان شربیانی کاظم | مولادوست حسن | مولائی فر عباس | مولوی نصرت الله | مؤمنی سیدحسین | مهاجر میلانی امیر | مهدوان شیروان ده میرصفر | مهدوی حبیب | مهدوی سیدمهدی | مهدوی نیا ابوالقاسم | مهدی پور علی اکبر | مهرافروز احمد | مهری حسن | مهری علی اصغر | مهری محمد | مهری لیقوانی اصغر | میراحمدی مینق سیدرضی | میراحمدی مینق سیدمیراحمد | میراحمدی مینق محمد | میرتاج الدینی سیدمحمدرضا | میرجعفری سیدعباس | میرحیدری سیدحسن | میرکریمی میرمجید | میرمعزی سیدحسین | میرزائی علی | میرزائی محرم | میرزاده گل آخوری سیدمیراسماعیل | میرمحمدی میرقاسم | میرمحمودی سیدمحمدعلی | میری زاده سیداسماعیل | مینقی سیدمحمد

  ن

  نائب زاده عبدالخالق | ناصحی محمد | ناصری علی | ناصری محمدحسین | ناطقی اسماعیل | ناطقی زمان | نامی ناصر | نبوی حسن | نبوی حسین | نبی دوست هروی احمد | نجاتی علی | نجف پور محرم | نجف قلیزاده عبدالرحیم | نجفی جواد | نجفی عبدالله | نجفی سیدمرتضی | نجفی منصور | نجفیان عادل | نجیبی عباس | نژاد دهقان عسگر | نصیرزاده نصرالله | نصیرزاده نصیر | نصیرزاده میریعقوب | نصیری احد | نصیری علی | نصیری استیار عباس | نظری عزیز | نظری علی | نظری مجتبی | نظیروندی اصغر | نعمتی جعفر | نعمتی حسین | نعمتی بهلول | نقدی اصغر | نقوی سیدیحیی | نقیب سیدمحمود | نمروری علی | نهال پروری عزت الله | نواح فرساد بیوک | نوبخت جلیل | نوبری حسین | نوتاش مهدی | نوحی علی اصغر | نوروزی محمد | نوروزی محمدعلی | نوروزی پاکدل صالح | نوری اصغر | نوری بهمن | نوری غلامحسین | نوری جواد | نوری شربیانی عبدالله | نیا کار محمدرضا | نیکجو حسن | نیکنام عربشاهی محمد | نیکی سیدهدایت

  و

  واثقی بخشایشی عبدالرحمان | واحدی نژاد علی اکبر | واعظ عبدالله | واعظ فتح الله | واعظ شهیر هادی | واعظ قراملکی جعفر | واعظ نمروری عزیز | واعظ هشترودی میراحمد | واعظی رضا | واعظی میرحسین | وثوقی ابراهیم | وحدت اسماعیل | وحدت محمود | وحیدی حسن | وحیدی زمان عزیز | وشمگیر خواجه ای محمد | وطن خواه زکریا | وقاری ولی | وکیلی بایرام | ولایتی علی | ولیزاده ایوب | ولیزاده محمدعلی

  ه

  هادی ابراهیم | هادی ابوالحسن | هادی بیت الله | هادی جواد | هادی حسن | هادی محمود | هادی اسماعیلی عباسقلی | هادیان بهلول | هادیان صمد | هاشم زاده محمد | هاشم زاده هریس هاشم | هاشمی سیدباقر | هاشمی سیدصالح | هاشمی عزیز | هاشمی محمد | هاشمی سیدمحمود | هاشمی هاشم | هاشمی سیدیعقوب | هاشمی سیدیحیی | هاشمی سیدمرتضی | هاشمی اصل شربیانی سیدحسن | هاشمی حکم آبادی سیدابوالحسن | هاشمی حکم آبادی سیدفتاح | هاشمی واعظ محمد | هاشمیان هاشم | هجرانی علی | هدایتی جعفر | هشترودی سیدمیرعزیز | همایونی اصغر | همتی حسین | همتی کماری عباس | همرنگ ناصر | هوشمندی علی | هوشیار زرنقی علی اصغر | هوشیاری حجت | هوشیاری محمد | هوشیاری محمدعلی

  ی

  یاری لطیف | یاریان بهلول | یاریان عبدالصمد | یدالله زاده حسین | یداللهی رضا | یداللهی یعقوب | یزدانی علی | یعقوبی احمد | یوسفی علی اکبر | یوسفی حسینی سیدیوسف

 6. فهرست هفتاد و هشت مهره دستچین شده رژیم ولایت فقیه برای مجلس نهم در تبریز

  تا پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ که رژیم ولایت فقیه شمشیر را از رو نبسته بود فراوان بودند کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کردند تا شاید بتوانند با روش هائی مانند اصلاح طلبی و مانند آن برای مردم دردمند و درمانده کاری کرده باشند اما پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و عربده کشی های حضرت ایة الله العظمی دیکتاتور! در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ کار به بن بست سیاسی کشید و پاکسازی همه کسانی که می گفتند بالای چشم خامنه ای ابروست! در برنامه کار رژیم گدایان مفت خور جای گرفت، پیش از این رژیم در انتخاباتش چند تن سیاهی لشکر را برای بازار گرمی به نام کاندیدای مجلس شورای اسلامی به کار می گرفت اما این بار حتی آن سیاهی لشکرهای بی زیان را هم کنار گذاشته و از سردابه ها و پستوهایش دستچین شده ترین و سرسپرده ترین مهره هایش را برای انتصابات فرمایشی به میدان آورده است! به گونه ای که در تبریز و اسکو و آذرشهر با میلیون ها تن جمعیت ۷۸ کاندیدای رژیم بازیگران نمایش خنده دار انتخابات آزاد هستند! بی هیچ گمانی نابودی این رژیم دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما پس از نابودی رژیم سر تا پا لجن جمهوری اسلامی برای آن که سگ های کاسه لیس و گوش به فرمان خامنه ای نگویند: «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!» نیاز به گردآوری اطلاعات است، در فهرست زیر نام ۷۸ تن از مهره های دستچین شده رژیم برای برگزاری نمایش انتخاباتی در تبریز و اسکو و آذرشهر آمده است و هم اکنون شما تبریزی ها می بایست این فهرست را تکمیل کنید، آگهی های تبلیغاتی و بروشورها و پوسترها و عکس ها و شماره تلفن ها و نشانی های خانه و محل کار این بی وجدان ها را به دست آورید و به یاری کامپیوتر و برنامه هائی مانند اکسل بانک اطلاعاتی بسازید و گر نه پس از نابودی رژیم گنداب و لجن جمهوری اسلامی این ناکسان مانند انقلاب مشروطیت و برای میوه چینی و رسیدن به پست و مقام شاید برای خودشان پیشینه های درخشان مبارزاتی با رژیم را نیز بتراشند!!!

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  آجودان زاده علی فرزند سیف الله | آهوئی غلامحسن فرزند غلامرضا

  اختریارآذر فرخ فرزند فیروز | ارجمند علیرضا فرزند عبدالله | اسماعیلی مازگر علیرضا فرزند محمد | الهامی اصل مختار فرزند علی | امیری جعفر فرزند عین الله | ایمانی یامچی روح الله فرزند محمد

  برادران محمدعلی فرزند عین الله | برزگرجلالی مسعود فرزند محمود | برزگری یوسف فرزند سلطانعلی | برموده سعید فرزند اکبر | برزگرجلیلی مقام فرزاد فرزند جلیل | بهروز محمدرضا فرزند خلیل | بهشتی روی علیرضا فرزند محمود

  پزشکیان مسعود فرزند محمدعلی | پشمی محمدباقر فرزند زین العابدین

  تاج بخش تکمه داش مرجان فرزند عیسی | تقوی کارترپ احمد فرزند حسین | تقی زاده جمشید فرزند ولی

  جاوید علیرضا فرزند جعفرقلی | جاویدی نوروز فرزند اکبر | جعفرزاده محمد فرزند هاشم | جلیل زاده رسول فرزند محمدعلی | جوانشیراستیار احمد فرزند اصغر | جوانعلی آذر رسول فرزند احمد | جهانگیری روح الله فرزند محمد

  حبیبی اصل بهلول فرزند علی | حسین زاده محمد فرزند یدالله | حسین پورتوانا غلامحسین فرزند احد | حسین زادگان حسن فرزند ابراهیم | حسینی جدی علی النقی فرزند مظفر | حقوقی کاوه فرزند جلیل | حمیم اسکوئی سیدمهدی فرزند میرایوب | حنیفه زاده مرتضی فرزند محمدرضا | حیدرپور فرامرز فرزند سلمان

  خانی مینق حسین فرزند ابراهیم | خوش روی قهرمان فرزند فتح الله

  ربوی رجب فرزند احد | رحمانی رضا فرزند عبدالله | رستم نژاداصلی رحیم فرزند حسن قلی | رسولی ساعی محمد فرزند ابراهیم | رمضانی مجتبی فرزند غلامحسین | رنجبر عباس فرزند بایرام

  زارعی گلدسته فرزند محمد | زمزم سیدحسین فرزند میرعلی اکبر

  سعیدی مریمی محمداسماعیل فرزند حسن | سلیمان زاده سلمان فرزند محمد

  شایق شقایق عشرت فرزند عزیزالله | شیخ الاسلامی شیخ احمد فرزند رضا | شیرزادی بناب یعقوب فرزند علی اکبر

  صدیقی علاء محمدعلی فرزند محمد | صفائی میکائیل فرزند سلطانعلی | صفری دیزج چراغی حسین فرزند علی اصغر

  طاهری اسفنجانی اصغر فرزند یعقوب

  علی بابائی جباری ایوب فرزند محمدباقر | علی عباسی علیقلی فرزند محمدعلی | علیزاده محمدرضا فرزند حسن

  فرهنگی محمدحسین فرزند فرضعلی | فلاح اسمعیل فرزند قربان

  قره سیدرومیانی میرهادی فرزند میریوسف

  کاویانی نیا ناصر فرزند محمدحسن

  لطیفی لطیف فرزند سیف الله

  محمدنبی یدالله فرزند عباس | مسجدی مولان محمدعلی فرزند فرخ | مظاهری راد حمید فرزند کریم | ملایی عادل فرزند عبدالحسین | ملک پورفرسادی فرهاد فرزند اکبر | منادی سفیدان علیرضا فرزند علی | موسوی شبستری میرزاده فرزند میرغفور

  ناصری نهر امیر فرزند سرخان | نریمانی قورتلار ابوالفضل فرزند عزیز | نسودی ممقانی علی فرزند بهمن | نصیری زنگ آباد عباس فرزند حسینعلی | نقیب زاده افسانه فرزند مهدی

  واعظی عبدالرحیم فرزند احمد | وصالی شربیانی اسماعیل فرزند علیقلی

  همزبان قراملکی رحیم فرزند احمد

 7. با پاسخ گذاران مخالفتی ندارم ولی گله میکنم که به اصل عزیزانی چون روح انگیز و اسمر هیچ نمیپردازیم؟ من، بهروز نوائی نمیدانستم که صمد داستانی به روح انگیز تقدیم کرده بود و زندگی اش را که میخوانم خوب، طبیعتاً افتخار میکنم. برادرش، همسرش، دوستش صمد همه را کشتند و سپس خودش را و این رفیق آذری، که کتکی به ماموران زده بود ای کاش نقل مکان میکرد…. در تمام این لحظات فکر رفیق «کمال» هستم که زمانی در حوالی دو راهی یوسف آباد ما کتب و نشریات چریک ها را داشتیم و او فقط خود را «هوادار» اعلان کرده بود (و من را به نام مسعود میشناخت) آیا او را هم مثل این قهرمانان دهقانی و آذری به شهادت رساندند؟ انسانهایی فرا از نازنین بودند. احترام بهروز و روح انگیز هم به جای خود آن آثار صمد فراتر از ایران را به لرزه در آورد. اگر چه گوارای آرژانتینی از قهرمانان نظامی تاریخ نبرد و ویکتور خارای شیلیائی از هنرمندان کارگران و زحمتکشان، صمد بهرنگی هم قهرمان کودکان، دانش آموزان و … نسل های قبل و حتی بعد در مبارزات بوده و خواهد بود. روح انگیز، روحت را (و سعادتی عزیز را که قهرمانانه خودکشی انقلابی کرد) میبوسم. اسمر جان درود بر تو. اگر روزی ایران آزاد گردد شما عزیزان در کنار باقر خان …. و …. مصدق …. از پاک ترین نام های تاریخ مان هستید. به امید رهایی ایران هم از امپریالیسم و هم از رژیم آخوند ها و ….

 8. فهرستی از زندانیان سیاسی که از سال ۱۳۶۰ تا پیش از کشتار تابستان ۱۳۶۷ در زندان تبریز اعدام شدند

  فهرست پیش رو نام چند صد تن از کسانی است که از سال شصت تا پیش از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه در تبریز اعدام و یا کشته شدند. این فهرست بسیار، بسیار ناقص است چرا که زندان تبریز بزرگترین کشتارگاه رژیم ولایت فقیه در شمال باختری ایران است و هزاران تن در این زندان اعدام شده اند نه چند صد تن!

  یک دلیل این است که سازمان های سیاسی ضد رژیم نام کسانی را که در اثر فشار و شکنجه و تهدید توبه نامه می نوشتند و یا ناچار از مصاحبه در تلویزیون شده و بر علیه سازمانی که به آن وابستگی داشتند سخنانی می گفتند و سپس اعدام می شدند خائن دانسته و در لیست جانباختگان خود نمی گنجاندند! و شما در هیچ یک از فهرست هائی که سازمان های سیاسی از اعدام شدگان منتشر کرده اند نامی از چنین کسانی را نمی توانید ببینید!

  دلیل دیگر آن است که خانواده هائی بودند که از دردسرهای انتشار نام فرزندانشان به عنوان محکومین به اعدام سازمان های سیاسی می خواستند برکنار بمانند. برای نمونه ابراهیم محمودی پور دانش آموز ۱۸ ساله ای بود که در مهرماه ۱۳۶۰ از سوی آخوند علی شجاعی در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز به اعدام محکوم شد. ابراهیم محمودی پور یکی از هواداران ساده سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او نه کسی را کشته بود، نه تیری شلیک کرده بود، نه بمبی منفجر کرده بود و نه آدم مهمی بود. پدر ابراهیم محمودی پور یعنی رسول محمودی پور کارمند ساده و کم درآمد اداره پست تبریز بود. زمانی که اداره پست در روبروی استانداری بود و پیش از آن که اداره پست به جایگاه کنونی آن در خیابان ارتش جنوبی منتقل شود رسول محمودی پور در آنجا تمبر یادگاری می فروخت. او چهار فرزند داشت که یکی از آنها ابراهیم محمودی پور بود و سه تای دیگر دختر بودند. رسول محمودی پور سرانجام بازنشسته شد و در خیابان دارائی تبریز روبروی ساختمان پیشین دادگستری فروشگاه کوچک فتوکپی و نوشت افزار به راه انداخت. رسول محمودی پور اگر درباره پسرش ابراهیم سخنی می گفت حقوق بازنشستگی ناچیزش قطع می شد و سه دخترش دچار خطر می شدند آن هم از سوی ناموس پرستان رژیم ولایت فقیه! رسول محمودی پور چاره ای جز سکوت نداشت.

  خانواده هائی نیز بودند که درمانده تر از آن بودند که پس از اعدام فرزندانشان بتوانند کاری بکنند. برای نمونه شما در هیچ یک از سایت های اینترنتی و در لیست کشته شده های هیچکدام از سازمان های سیاسی نمی توانید نام جواد نوفرج را پیدا کنید. جواد نوفرج جوانی نوزده ساله و وابسته به خانواده ای فقیر ساکن خیابان آریامهر (شهید جدیری کنونی) در تبریز بود. وی پس از دستگیری در شکنجه گاه های رژیم در تبریز به سختی شکنجه شده بود. یکی از شکنجه گران لات رژیم به نام جعفر مسگرزاده قره باغی معروف به گن جعفر (جعفر گشاد) در زندان تبریز پس از دادن رکیک ترین دشنام ها به جواد نوفرج او را به سختی کتک زده بود. جواد نوفرج به زمین افتاده بود و گن جعفر با جفت پا روی سر او پریده بود. سر جواد نوفرج شکسته بود و جواد نوفرج دچار ضربه مغزی شده بود و از آن پس پیاپی غش می کرد و بیهوش می شد. در مهرماه سال ۱۳۶۰ با آن که جواد نوفرج به سختی بیمار بود و همه هوش و حواسش را از دست داده بود در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز و در محاکمه ای که پنج دقیقه به درازا نکشید از سوی آخوند علی شجاعی به اعدام محکوم شد! پدر جواد نوفرج سال ها پیش مرده بود و مادر جواد نوفرج نیز که زنی بی سواد و بیمار و فقیر بود چندی پس از اعدام پسرش درگذشت. پس چه کسی در این میان می ماند تا جواد نوفرج را پس از اعدام به دیگران بشناساند؟

  همچنین شما نامی از جعفر قلیزاده در لیست اعدام شدگان سازمان های سیاسی تبریز نمی توانید پیدا کنید. او دانش آموزی بود که در زمان انتحار اسلامی برای روح الله خمینی خودش را به هر آب و آتشی می زد! در خیابان های تبریز فریاد می کشید: یا مرگ یا خمینی! تا خون در رگ ماست – خمینی رهبر ماست! این است شعار ملی – خدا، قرآن خمینی!………. چند بار نزدیک بود نیروهای رژیم شاهنشاهی او را بکشند و چند بار تا یک قدمی خفه شدن با گاز اشک آور پیش رفته بود. او با به جان خریدن هر خطری اعلامیه ها و کتاب ها و پوسترهای روح الله خمینی را پخش می کرد اما در سال ۱۳۶۰ در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز آخوند علی شجاعی او را که هوادار ساده سازمان مجاهدین خلق بود در محاکمه ای پنج دقیقه ای به اعدام محکوم کرد!

  کسانی نیز بودند که ظاهرا از زندان تبریز آزاد شدند تا با صحنه سازی در بیرون از زندان کشته شوند! نمونه ای از چنین کسانی سیدمیرآرمان سیدعلینژاد عالی نسب (آرمان عالی نسب) فرزند میلیاردر سرشناس تبریزی و دوست نزدیک علی خامنه ای (سیدمصطفی عالی نسب) بود. آرمان عالی نسب که وابسته به سازمان فدائیان بود از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۰ یعنی ده سال زندانی بود. از این ده سال پنج سال در سلول های انفرادی سپاه و اداره اطلاعات تبریز و پنج سال آن نیز در بند ۴ زندان تبریز سپری شده بود. برای جایگاهی که پدرش داشت رژیم نمی توانست به سادگی او را اعدام کند. آرمان عالی نسب نیز بسیار سرسخت بود و نه مصاحبه می کرد و نه توبه نامه می نوشت و نه حاضر به همکاری با رژیم بود و چندین بار گفته بود: صد بار هم اعدام شوم توبه نامه بی توبه نامه! سرانجام آرمان عالی نسب ظاهرا از زندان تبریز آزاد شد و پس از چندی در یک تصادف رانندگی ساختگی و با صحنه سازی کشته شد! اما شما در هیچ یک از فهرست های کشته شدگان سازمان های سیاسی نام آرمان عالی نسب را نمی توانید ببینید!

  بیشتر خانواده هائی هم که دخترانشان اعدام می شدند معمولا اعدام دخترانشان را پنهان نگه می داشتند در حالی که چنین دخترانی پس از شکنجه های فراوان اعدام می شدند و پیش از اعدام از سوی دژخیمان رژیم حجاب و عفاف به آنها تجاوز می شد. از این روی در لیست هائی که سازمان های سیاسی از محکومین به اعدام منتشر کرده اند نام دختران کمتر دیده می شود. در دهه شصت در تبریز معمولا چهار آخوند جنایتکار در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز متهمان سیاسی را محاکمه می کردند:

  ۱- آخوند سید حسین پورمیرغفاری معروف به سیدحسین موسوی تبریزی
  ۲- آخوند علی شجاعی
  ۳- آخوند خلیل عابدی
  ۴- آخوند علی اصغر هوشیار زرنقی

  سخن کوتاه، این فهرست بسیار ناقصتر از آن است که بتواند همه محکومین به اعدام رژیم ولایت فقیه در تبریز را پوشش دهد و مشتی از خروارها ستم و جنایت است و همه ستمدیدگان باید در تکمیل چنین فهرست هائی کوشا باشند.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آبار رمضانعلی – آبرسانی هوشنگ – آبرومندآذر فریدون – آذری اسمر – آغباشلو بابک – آقاپوربناب رحیم – آقانژاد محمد – آل آسیه غلامرضا – آلامی ناصر

  ابراری اسماعیل – ابراهیم پور احمد – ابراهیم زاده – ابراهیمی احد – ابراهیمی محمد – ابراهیمی محمود – ابراهیمی زاده محمدرضا – ابزاری محمد – ابوالفتحی ثریا – ابوطالبی زنوز بهروز – ابوطالبی زنوز فیروز – احقاقی کریم – احمدی امان – احمدی جندقی حبیب الله – احمدی فیروز – ارتش کجا آبادی مجید – اردلان مهرداد – ارغوانی فرج الله – اسدیان سعید – اسکویی اسد – اسکویی جلال – اسکویی سیاوش – اسکویی محمدقلی – اسلامی علی – اسماعیلی محمود – اسماعیلی فرد حسین – اصغر زاده سعید – اصغرنیا – اصغری ناصر – اصغری اصغر – اصغریان سعید – اکانه دوست اسماعیل – اکبرزاده یوسفی ناصر – اکبری سعید – اکبری مینو – امانی محمدتقی – امجدی متنق خلیل – امیدیان مهدی – امیرخان زاده اروج – امینی محمد – امینی مهدی – اندی غلامحسین – ایزدی

  باغبان خطیبی احمد – باقروند نیرومند نادر – باقری اسکویی جواد – باقری شیروانی اسد – بایبوردی عباس – بدری بنام غلامرضا – برادر عمو قلی احمد – براری سعید – برسی حسن – برکتین حسن – برومند همایون – برهانی فرهاد – برهانی محمدحسین – برهانی هادی – بصیری شعاعی نژاد محمدعلی – بلوری غلامرضا – بنایی جمشید – بنی عامریان عزیز – بوشی حسن – بوعلی ناصر – بیابانی عباس

  پاشائی حسین – پاشائی علی اکبر – پژوهی محمدرضا – پناهی علی – پورشه حسن – پوصادق رواسانی جعفر – پورعباسیان حمید

  تقی زاده سیروس – تقی زاده علی – تقی زاده مسعود – تنگستانی حسین – توحیدی مجید – توحیدی هوشنگ – توسلی رضا – توفیقی پرویز – توکلی بهاء الدین – توکلی رضا

  ثروتیان داود

  جابر جابر – جاملو مهدی – جاویدی حسین – جاویدی کریم – جبارپور محمدعلی – جباری پرتوی – جبرئیل موسوی میرمحمد – جبه مارقانی غلامعلی – جراوانی احمد – جعفری رضا – جعفری دهخوارقانی مجید – جعفری زاده – جلالی احمد – جلالی محمدعلی – جلالی دیزجی حسن – جلائی تیمور – جلیل پور جمشید – جلیلی کهنه شهری شاهپور – جمشیدی رضا – جوادی علی – جوان اصغر – جهانپور علیرضا – جهانشاهی رضا – جهانی اکبر – جهانی پرویز – جهانی علیرضا

  چاپاری علی اکبر – چایچیان ملکی ناصر – چوپانی اکبر

  حاتمی بوسجین علیرضا – حاجیان احمد – حاجیلو حمید – حافظی نیا اصغر – حامد خلیل – حجازی رضا – حجازی سیدکمال الدین – حجتی عباسعلی – حدادیان بهرام – حسنی بزرگ آباد رشید – حسین پور قادر – حسینی خیرالله – حصولی اسحاق – حق مدد میلانی جلال – حقیقت خواه بهمن – حکمروان اسماعیل – حکمروان رضا – حکیم زاده منیژه – حمیدی بشیر – حمیدی حبیب

  خاتمی علیرضا – خادم آذری – خادم حسین ناصر – خاکمردانی محسن – خاکمردانی محمود – خالصی محمدرضا – خالقی بارنجی علی – خدامحمدی خسرو – خداوندگار پرویز – خدائی رحیم – خدائی عمر – خدائی بزوج اسرافیل – خسروی دیزجی علی – خطیبی احمد – خطیبی اکبر – خطیبی حسین – خطیبی بنایی مجید – خنجری – خیاط زاده جواد

  دادبر محمد – داربر مهدی – دالانی غلامرضا – دالانی قدیم محمدتقی – دانائی محمد – دانش خواه کامران – داودی موسی – درخشان فرد جعفر – درخشان فرد ناصر – درشکه چی علی – درگاهی مجتبی – درگزی امیر – دستنبو منوچهر – دودمانی خسرو – دودمانی علی – دهقان حسین

  ذاکری مسعود

  رادیوسف نیا علیرضا – رحمان پور سعید – رسولی شهریار – رسولی اسکوئی محمد – رنجبر موسی – رنجوری قایش قورشاق صفرعلی – رواسانی – رودباری تیمور – روزپیکر ناصر – رهنمانیا اصغر – رهنمانیا رحمان – رهنمانیا مصطفی

  زرافشانی هدی – زرگری امیر – زعفرانچی – زعفرانی فرج – زنجیره فروش احمد – زنده دل رضا – زورانی حمید

  ساجدی شاهپور – ساجدی شهرام – ساعی کریم – سرخی ناصر – سرکاری رجب – سعادتی حسن – سعادتی رسول – سعید سیدمصطفی – سعیدی مریم – سلطانی حبیب – سلیمی ابوالفضل – سلیمی حسین – سنقری عزیز – سهرابی احمد – سهیلی ارژنگ – سیاری غلام – سیدی فاطمه – سیغاری دوقلعه غلامرضا – سیماراصل ناصر

  شاهرخی نعمت الله – شبروهی محمدرضا – شجاعی نادر – شجریان فرهاد – شجریان قهرمان – شربیانی نوری عزیز – شرفکندی رضا – شرکت افشین – شریفی رحمت – شکرایی سیدامیرطاهر – شیبانی جواد – شیخ نورانی ابوالفضل – شیرکش جلیل

  صاحبی میلانی اکبر – صادقلو اسد – صالحی ابوالفضل – صباغی منوچهر – صبوری – صفا ابراهیم – صفری علی اکبر – صمدی حبیب – صمدی صمد – صمدی عباس – صمدی تکالو جعفر

  ضیاء شندی مهین

  طاهری حسین – طاهری فقیه حسین – طرازیان مصطفی – طلوعی نیر – طلیمیان حمید – طهماسب پور غلامرضا – طهماسبی پور فریدون

  عالیه غلامرضا – عامر محسن – عامر مرتضی – عامر یحیی – عبادالله وند بهمن – عبادی اکبر – عباس زاده دهقانی روح انگیز – عبدالرحیمی اهری حسن – عدالتخواه فرامرز – عددیان – عسگری ناصر – علائیه علیرضا – علائیه غلامرضا – علی اکبرخویی صادق – علیزاده ابراهیم – علیزاده حسین – علی نژاد صوفیانی حسین – عماری راضیه – عنانی عبدالحسین – عندلبیان پرویز – عنصریان لعیا

  غفاری محمد – غفوری علی – غلامی بهروز – غلامی سرایی علی اکبر

  فاتحی علیرضا – فدائی شاهپور – فطن خاقانی کریم – فقیه زرنقی علیرضا – فلاحت محمود – فهمی اسماعیل – فیروزی اسماعیل – فیروزی جعفر

  قاسمی نوروز – قائمی نوروز – قدیری اصل نوبری اکبر – قراج صادق – قره داغی فرج – قره سلطانی حبیب – قریز – قصابی مالک اشتر- قلبی اسکوئی محمد – قلعه سلطانی حبیب – قلی پور محمدرضا – قلی پوربرهانی محمدحسین

  کاشانی کریم – کتابفروش احمد – کدی حسن – کریمی قره نی – کسب پرست یعقوب – کشاورز کرمانی محمدعلی – کشاورز کرمانی مسعود – کلانتری هوشنگ – کلاهی – کلهری مجید – کمالی اکبر – کمری رحیم – کنعانی نوتاش احمد

  گرگانی محمدتقی – گروگانی احمد – گلچین غلامرضا – گلزاریان مصطفی – گودرزی احمد

  لقائی سعید

  مارابی حبیب – متحدی محمد – متراج صادق – محبوبی اکرم – محفوظی اکرم – محمدی کریم – محمدی مقداد – محمودی پریوش – محمودی جهانگیر – مددی عزیز – مسگرخوئی فاطمه – مسیحا بهزاد – مشهودی – مصطفی سلطانی امجد – معزی علی – معزی محمد – معظمی محمد – معنوی علی – معینی غلامرضا – مقدس حمیدرضا – مقدم جلال – مقدم علی – مقدم محمد – مکی حسن – ملک افتخاری فیروزه – ملک پور عمر – ملک محمدی بهجت – ملک علی – ملکی ایوب – ممیوند ناصر – مناف پور فرشته – منزه یوسف – منصوری ستار – موتاب پوررضائی بهمن – موتاب پوررضائی حمید – موتاب پوررضائی رقیه – موسوی سیدحسین – موسوی محمد – موسوی خطیبی هادی – موسوی میربخت سیدحسین – موسی خانی سیاوش – مولانا محمد – مؤدب فاطمه – مؤیدی غلامرضا – مهاجرین نعمت الله – مهدوی حسین – مهدوی عیسی – مياندوآبی – ميتراج صادق – میدانی اکبر – ميربخت سيدحسين – میرزایی جلال – میرمحمدی اویلق میرصادق

  نادرصفت ايرج – نبوی محمدحسن – نجف زاده ناصر – نظریان منوچهر – نعمتی حسین – نعمتی رضا – نگارستانی – نمونه خواه ابراهیم – نوبریان امیراحمد – نوحه خوان حقیقی کریم – نورائی حمید – نورمحمدی شربیانی عزیز – نوروند حمید – نوری عبدالله – نوریان حمید – نوظهورلیل آبادی عادل – نیکو حمید – نیکو کاظم – نیکو مسعود

  وحیدی حسین – وحیدی یعقوب – وعده ای احمد – وفائی رحیم

  هاشمی تنگستانی جلال – هرسیچی جلیل

  یحیوی آزاد محمود – یحیوی آزاد مقصود – یزدیان – یگانه دوست اسماعیل – یمینی رضا – یوسفی رسول – یوسفی فاطمه – یوسفی مهدی – یوسفی حسن کهل مهدی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9. آخوند جنایتکار عزت الله لاهوتی کرکج مُرد

  از تبریز خبر می رسد که چندی است آخوند جنایتکار عزت الله لاهوتی کرکج مرده است. کسانی که تبریزی هستند حتما آخوند جنایتکار عزت الله لاهوتی کرکج را می شناسند. عزت الله لاهوتی کرکج که در دهه ۶۰ فرمانده کمیته مرکزی تبریز بود یکی از خونخوارترین و فاسدترین آخوندهای رژیم گدایان مفت خور در تبریز و آذربایجان و حتی ایران است. پس از اشغال و غصب کنسولگری آمریکا در تبریز در آخر خیابان شهناز جنوبی پیشین (میدان حکیم نظامی کنونی) این کنسولگری با چندین ساختمان بزرگ و چندین حیاط پهناور که در گستردگی دست کمی از یک پادگان نداشت یکی از بزرگترین جایگاه های سرکوب دشمنان رژیم شد. نخست کمیته مرکزی تبریز را شورائی از چند جنایتکار رژیم می گرداند، سپس جنایتکاری به نام علی بقائی رئیس کمیته مرکزی تبریز شد. علی بقائی در زمان رژیم پادشاهی کوره آهک پزی داشت و یک نفر را به قتل رسانده و لاشه اش را در کوره آهک پزیش سوزانده بود! برای همین چندی در زندان رژیم پادشاهی در تبریز زندانی شده بود. علی بقائی پس از انتحار اسلامی خود را به عنوان زندانی سیاسی رژیم پادشاهی جا زده و فرمانده کمیته مرکزی تبریز شد! سپس آخوند منفور و فاسد و جنایتکار عبدالحمید باقری بنابی فرمانده کمیته مرکزی تبریز شد. پس از برپائی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ آخوند عبدالحمید باقری بنابی مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان شرقی شد و به جای او آخوند عزت الله لاهوتی کرکج فرمانده کمیته مرکزی تبریز شد. سرانجام عزت الله لاهوتی کرکج مدیرکل اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی شد.

  در زمان فرماندهی عزت الله لاهوتی کرکج در کمیته مرکزی تبریز هزاران تن از دشمنان رژیم دستگیر و پس از شکنجه و بازجوئی و پرونده سازی درباره آنان به بیدادگاه های انقلاب اسلامی تبریز فرستاده شده و به اعدام و زندان محکوم شدند. چند تن از بازجویان و شکنجه گران سرشناس کمیته مرکزی تبریز در آن هنگام عبارتند از:

  * جواد حسین خواه شکنجه گر سرشناس تبریزی که به دست سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

  * محمد معمارزاده که در آغاز در واحد اطلاعاتی کمیته مرکزی تبریز کار می کرد. سپس به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفت. سرانجام استاندار آذربایجان شرقی شد و هم اکنون در پست های بالای مدیریتی در وزارتخانه های رژیم ولایت فقیه در تهران کار می کند.

  * فیروز رضائی که در واحد اطلاعات کمیته مرکزی تبریز کار می کرد. سپس به اداره اطلاعات تبریز رفت و در آنجا از دشمنان رژیم بازجوئی می کرد و آنها را شکنجه می داد و سپس مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی شد.

  * اکبر غفاری که هم در واحد اطلاعاتی سپاه پاسداران کار می کرد و هم در کمیته مرکزی تبریز زندانیان ضد رژیم را شکنجه می داد و از آنها بازجوئی می کرد و پس از برپائی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ به اداره اطلاعات تبریز رفته و در آنجا جنایاتش را دنبال کرد و سپس معاون سیاسی – امنیتی استانداری آذربایجان شرقی شد و پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آذربایجان شرقی شد.

  * سردار سرتیپ مقصود ماهری نخست فرمانده واحد اطلاعات و سپس معاون کل کمیته مرکزی انقلاب اسلامی تبریز بود که سپس به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفت و هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران کار می کند.

  * سردار سرتیپ محمود جلالی که بسیار سنگدل بود و چنان زندانیان را شکنجه می داد که حتی صدای اعتراض شکنجه گران دیگر هم بلند می شد! محمود جلالی شکنجه گر سرانجام در حادثه سقوط هلی کوپتر کشته شد.

  * سردار سرتیپ حسن روستائی که به همراه برادرش علی روستائی معروف به سیدجعفر و پسرعمویش مجید روستائی معروف به مجان (از مأموران اعدام زندان تبریز) در کمیته مرکزی تبریز کار می کرد. حسن روستائی بازجو و شکنجه گری بسیار سنگدل بود و سپس فرمانده واحد اطلاعات نیروی انتظامی تبریز شد و هم اکنون در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی کار می کند.

  * سردار سرتیپ رحمان ایمانی نژاد بناب معروف به حاجی رحمان که یکی از بزرگترین سردسته های بازجویان و شکنجه گران رژیم در تبریز است. پس از انحلال کمیته ها فرمانده واحد اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی شد. در سرکوب خونین خیزش مردم تبریز در سال ۸۵ به همراه محمدعلی نصرتی کارائی فراوان از خودش نشان داد. گفته می شود هم اکنون به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفته و در آنجا دارای پست و مقام شده است.

  * سردار سرتیپ غلامعلی نیرپور از سرکوبگران و عوامل اطلاعاتی رژیم در کمیته مرکزی تبریز و سپس اداره اطلاعات تبریز بود. سپس به تهران فراخوانده شد و در سازمان های سرکوب رژیم در تهران مانند زندان اوین و زندان قزلحصار و بازداشتگاه توحید و ………. به جنایاتش ادامه داد. گفته می شود غلامعلی نیرپور از زندانیان ترک زبان در بازداشتگاه ها و شکنجه گاه های رژیم در تهران با سختترین شکنجه ها بازجوئی می کند.

  * مجید نیکنام سربازجوی کمیته مرکزی تبریز که در آغاز در بخش گزینش و در واقع بخش تفتیش عقاید کمیته مرکزی تبریز برای استخدام و دستچین کردن سگ های هار و گوش به فرمان کار می کرد و سپس فرمانده واحد اطلاعات کمیته مرکزی شد و هر روز یک نوع شکنجه را اختراع می کرد تا از زندانیان ضد رژیم بازجوئی کند! وی سرانجام به اداره اطلاعات تبریز رفت و گفته می شود که هم اکنون به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران رفته و در آنجا زندانیان ضد رژیم را شکنجه کرده و بازجوئی می کند.

  * سعید رستمی سخا در زمان رژیم پادشاهی زرگر بود و فروشگاهی به نام تابان داشت و سعید تابان نامیده می شد. دچار فساد اخلاقی بوده و همجنسباز بود. مدتی در کمیته مرکزی تبریز کار می کرد و سپس در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و اداره اطلاعات تبریز مشغول به کار شد و در کار دستگیری، بازجوئی، شکنجه و اعدام دشمنان رژیم کارائی فراوان از خود نشان داد و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟ برادر او به نام سردار سرتیپ حمید رستمی سخا نیز از سرکوبگران دانه درشت رژیم است اما اطلاعات بیشتری از او در دست نیست. یکی از خویشاوندان او که نام خانوادگی او نیز رستمی سخا است رئیس فرودگاه بین المللی تبریز است.

  * غلامعلی طریقت خواه سال ها در کمیته مرکزی تبریز بازجو و شکنجه گر دشمنان رژیم بود. پس از انحلال کمیته ها به واحد اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی رفت. گفته می شود هم اکنون به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفته است.

  * مراد سلطان مرادی که نخست در زندان تبریز زندانیان محکوم به اعدام را تیرباران می کرد و از مأموران اعدام در زندان تبریز بود. سپس سربازجوی واحد اطلاعات کمیته مرکزی تبریز شد. پس از آن به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفت و هم اکنون در آنجا مشغول به کار است.

  * رحیم صمصامی که از سربازجویان کمیته مرکزی تبریز بود و سپس به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفت و هم اکنون در آنجا کار می کند.

  * جمشید کریمی از سرکوبگران رژیم در کمیته مرکزی تبریز و سپس واحد اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی بود. اکنون به اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی رفته و در آنجا دشمنان رژیم را سرکوب می کند.

  البته شماره جنایتکاران رژیم آخوندی در کمیته مرکزی تبریز که سپس به همراه کمیته های دیگر منحل شد و کارکنان آن به نیروی انتظامی و اداره اطلاعات رفتند بسیار بیش از اینها است. در اعلامیه های مرگ عزت الله لاهوتی کرکج که بر دیوارهای تبریز چسبانده شده بودند نام چند تن از خویشاوندان سردسته دژخیمان دیده می شد که شاید آنها نیز مانند عزت الله لاهوتی کرکج از کارکنان مراکز سرکوب رژیم اهریمنان دوزخی باشند. روشن است که درباره چنین کسانی باید بررسی های موشکافانه ای انجام شوند. کسانی مانند:

  ** چهار پسر عزت الله لاهوتی کرکج به نام های: سعید لاهوتی کرکج – یعقوب لاهوتی کرکج – مرتضی لاهوتی کرکج – محمدصادق لاهوتی کرکج

  ** داماد و خواهرزاده عزت الله لاهوتی کرکج به نام: مرتضی جمالی

  ** پنج برادرزاده عزت الله لاهوتی کرکج به نام های: موسی لاهوتی کرکج – کاظم لاهوتی کرکج – علی لاهوتی کرکج – یحیی لاهوتی کرکج – حسن لاهوتی کرکج

  ** دو برادر زن عزت الله لاهوتی کرکج به نام های: کریم آقابالائی – جواد آقابالائی

  ** شش خواهرزاده عزت الله لاهوتی کرکج به نام های: جبرئیل شهنواز – بهمن عسکری اصل – مصطفی جمالی – مرتضی جمالی – احد دهون – محمدعلی دهون

  ** سه پسر عموی عزت الله لاهوتی کرکج با نام خانوادگی دیگر به نام های: غلامعلی علیوند – رضا علیوند – اسماعیل علیوند

  ** سه باجناق عزت الله لاهوتی کرکج به نام های: محمدحسین میرعطاران – رضا طاهری باغ یعقوب – ایرج رشیدی

  آنچه که مایه اندوه و افسوس فراوان است این است که چرا باید جنایتکاران و دژخیمان خونخواری مانند آخوند عزت الله لاهوتی کرکج پس از ده ها سال ستم و سرکوب و خونریزی با آسایش و امنیت زندگی ننگینشان را دنبال کنند و سرانجام با مرگی طبیعی بمیرند؟ و چرا در میان ستمدیدگان چند آدم رگدار پیدا نمی شوند که این جنایتکاران را به کیفر کردارهایشان برسانند؟ و چرا در همه جا جز خاموشی یک گورستان چیز دیگری دیده نمی شود؟

 10. داستان به کارگیری بنی هاشمی و برکناری حسن محمدیاری در زندان تبریز

  از تبریز خبر می رسد که حسن محمدیاری از پست مدیرکل سازمان زندان های استان آذربایجان شرقی برکنار شده و در پست مدیر کل سازمان زندان های استان همدان به کار گمارده شده است و به جای حسن محمدیاری فردی با پیشینه ای ناروشن به نام بنی هاشمی در پست مدیرکل سازمان زندان های استان آذربایجان شرقی به کار گمارده شده است. گفته می شود چند تن که نام خانوادگی آنها نیز بنی هاشمی است از سرکوبگران دانه درشت رژیم ولایت فقیه در سازمان های سرکوب رژیم در تبریز و آذربایجان هستند. از پیشینه بنی هاشمی به ویژه در زمینه همکاری وی با سازمان های شکنجه و سرکوب دشمنان رژیم کسی چیزی نمی داند چرا که چنین کسانی سال ها در دستگاه های سرکوب و شکنجه رژیم ولایت فقیه مانند اداره اطلاعات کار می کنند و سرانجام در پست هائی مانند مدیرکل سازمان زندان های استان به کار گمارده می شوند!

  عکس حسن محمدیاری:

  گفته می شود که برکناری حسن محمدیاری و چند تن دیگر از کارکنان زندان تبریز و به روی کار آمدن بنی هاشمی برای کشته شدن یکی از زندانیان به نام محمد رنگ گری در زندان تبریز بوده است. محمد رنگ گری دو سال در زندان تبریز زندانی بود. محمد رنگ گری معروف به مهدی از اهالی بستان آباد (شهر کوچکی در ۵۰ کیلومتری تبریز) بود و با داشتن ۳۷ سال سن چهار فرزند داشت. محمد رنگ گری در بند ۱۰ یا بند شهرستان معروف به بند متادون زندانی بود. روز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ماه رمضان هنوز به پایان نرسیده بود و خوردن و آشامیدن برای زندانیان ممنوع بود اما محمد رنگ گری چون بیمار بود ناچار شد پس از نیمروز به همراه داروهایش اندکی خوراکی بخورد و آب بیاشامد. در این هنگام مزدوران گرداننده زندان تبریز محمد رنگ گری را به بهانه روزه خواری و توهین به اسلام! با مشت و لگد و سیلی و تازیانه و باتوم و در حالی که بینیش شکسته بود و لبش پاره شده بود و از سر و رویش خون می چکید کشان، کشان به بند ویژه سلول های انفرادی بردند. محمد رنگ گری در زیر بارانی از مشت و لگد هر اندازه التماس کرد و با داد و فریاد گفت که بیمار است و ناچار بود دارو بخورد و آب بیاشامد دژخیمان زندان تبریز گوش شنوائی برای شنیدن سخنان او نداشتند!

  یکی از دژخیمان زندان تبریز به نام چاوشی که معاون زندان تبریز بود به همراه دژخیمان دیگری مانند: شهرام رضازاده، عبدول محمدپور، رستمی، تیمورزاده و چند تن دیگر که هنوز شناسائی نشده اند محمد رنگ گری را پس از بستن دو دستبند به دو دستش از میله های بند سلول های انفرادی آویزان کردند! و سپس کتک زدن به محمد رنگ گری را دنبال کردند و تا بامداد روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ محمد رنگ گری از دستانش آویزان ماند! هنگام بامداد چاوشی معاون پیشین و برکنار شده زندان تبریز و شهرام رضازاده دو زندانی دیگر به نام های بهزاد زارع حسنپور و یوسف فتحعلی نژاد را با تهدید و عربده کشی و مشت و لگد ناچار کردند که پیکر خونین و لت و پار شده محمد رنگ گری را به بهداری زندان تبریز ببرند و در گزارش بهداری زندان تبریز نوشته شد که محمد رنگ گری بر اثر خونریزی داخلی با دلایلی نامعلوم مرده است!

  پس از شکایت خانواده محمد رنگ گری در بیدادسرا و ظلمگستری تبریز و پیگیری ها و دوندگی های فراوان این خانواده دردمند، قرار مجرمیتی الکی و تشریفاتی درباره هفت تن از دژخیمانی که در کشتن محمد رنگ گری دست داشتند صادر و پس از سپردن وثیقه ای شل و ول، مزدوران با خنده و قهقهه و چهچهه و بی آن که حتی یک روز زندانی شده باشند بیدادسرای تبریز را ترک کردند! برای مردمفریبی ظاهرا این دژخیمان از کار برکنار شدند اما همه می دانند که این برکناری برای ظاهرسازی است و این مزدوران در آینده در دستگاه های دیگر سرکوب رژیم گنداب و لجن ولایت فقیه به کار گمارده خواهند شد! و سرانجام برای مردمفریبی بیشتر حسن محمدیاری هم از کار برکنار شد و به جای او بنی هاشمی به کار گمارده شد!

  عکس بنی هاشمی:

 11. […] داستان به کارگیری بنی هاشمی و برکناری حسن محمدیاری در زندان تبریز commented on اعدامِ روح انگيز دهقاني و اسمر آذري […]

 12. سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تبریز _ تابستان ۶٧

  http://www.iranglobal.info/node/22002


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s